Interview

Koos Janson interviewDe Cursus als leraar

Wie/wat ben jij?
Een schepping van God. Dit is op een bepaalde manier een oppervlakkig antwoord, maar ook weer niet.

Wat is de essentie van je werk?
Dat gaat over liefde uitbreiden en de ervaring van vrijheid. Het is zonneklaar dat we vrij zijn. En sommige van de mensen die dat willen weten die kom ik tegen, zodat ze dat aangedragen krijgen. Het is heel simpel. Ben ik vrij? Ja, je bent vrij! Het is zonneklaar. Er vindt iets plaats, misschien net zoals dat met Maharishi en mij liep, want zijn weten liep over. Zo loopt mijn weten ook over. Voor de liefhebber. Dat is een machtige ervaring. Op het moment dat me liefde en vrijheid ging dagen, daagde me meteen: dit is voor iedereen hetzelfde. Ik kan niets vinden wat niet voor iedereen zou zijn. Als ik liefde vind, dat is voor iedereen. Als ik vrijheid ervaar, dat is voor iedereen. Dat is zonneklaar. En daarna begon het zich uit te drukken. Vóór die tijd was er misschien iets anders: samen proeven van de Cursus, het gedachtegoed leren verstaan en daarin geleidelijk groeien. Maar op een zeker moment is er een verschuiving ontstaan naar het ding áchter de Cursus. Dat wat de cursus aanbrengt. Het weten. De ervaring.

Ik hoor je vaak zeggen ‘De cursus zegt…’ Wat maakt dat je er zo over spreekt?
Onder mijn eigen ogen zie ik dat ik bijna altijd er zo over spreek. Zo dient dat kennelijk te zijn voor me. Misschien is een factor dat ik de Cursus zelf als een leraar zie. Ervan uitgaande dat Jezus zich heeft uitgedrukt in de Cursus, zie ik de Cursus ook als een ‘incarnatie’ van Jezus. En ik geloof dat hij zijn werk goed gedaan heeft.

Ik hoor je nooit zeggen ‘Maharishi zegt…’
Dat zou me niet passen. Ik heb veel gelezen. In die zin heb ik aan de voeten van zoveel leraren gezeten. Lezen was altijd overdracht. Of ik nou Ramana Maharshi lees, of Krishnamurti, het is altijd overdracht. In die zin heb ik heel veel leraren en springt Maharishi er niet uit. De Cursus springt er voor mij uit als zelf een leraar.

Je refereert aan een leraar en niet aan je eigen ervaring terwijl de Cursus als leraar naar de ervaring verwijst.
Ja, ik refereer nauwelijks, aan mijn eigen ervaring. Ik verwijs altijd naar de erváring, maar ik heb het woordje ‘mijn’ daarbij niet in mijn arsenaal zitten. Het ligt niet in mijn aard. Byron Katie zegt ‘That’s my experience.’ Dat ligt niet in mijn lijn. De dingen zijn zonneklaar. De overdracht vindt plaats vanuit dat zonneklaar zijn. In die zin heb ik ook een goed gevoel bij Maharishi. Daar kan ik een voorbeeld van geven. Hij sprak over de zeven bewustzijnstoestanden, van de normale waaktoestand tot aan eenheidsbewustzijn, de zevende staat. Er was een journalist in de zaal die vroeg ‘Maharishi, in welke staat van bewustzijn bent u?’ Toen zei Maharishi ‘Well, right now I am pretty well established in the waking state of conciousness.’ Dat is mijn stijl.

download