Wie is Koos?

Koos JansonKoos Janson (1949) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en daarnaast fenomenologie der godsdiensten. Belangstelling voor spiritualiteit is de rode draad door zijn leven. Enthousiast katholiek van huis uit, later ook vertrouwd geraakt met protestantse vormen van christendom. Vanaf zijn studietijd langere tijd diep geïnteresseerd in oosterse filosofie. De kroon op zijn zoektocht, midden jaren tachtig: Een cursus in wonderen.

Tweemaal gelukkig getrouwd, twee prachtige kinderen. Een leidraad in alles: liefde.

Functioneerde na zijn studie in de zeventiger jaren als leraar Transcendente Meditatie, daarna als leraar Nederlands in het middelbaar onderwijs. Gaf honderden voordrachten over oosterse en westerse spiritualiteit. Medevertaler van Een cursus in wonderen. Sinds eind jaren tachtig fulltime actief als leraar in het gedachtengoed en de toepassing van de Cursus. Geeft – in alles bijgestaan door zijn vrouw Doris – maandelijkse groepsbijeenkomsten, lezingen en workshops in Nederland en België, waarin de Cursus centraal staat. Met als focus: de praktijk!

Koos en Doris raakten lang geleden begeesterd door de spirituele kracht van Een cursus in wonderen, maar zijn hun oude liefde voor de Bijbel en waardering voor de kernwaarden van de christelijke traditie niet vergeten. Soms blijken zij daarmee mensen behulpzaam te zijn die mét een christelijke achtergrond toch de weg kwijtraakten.

Meer lezen? Zie het interview met Koos.

(Fotografie: Rolf Elstrodt)