De oplossing is een andere kijk

Uit de lezing ‘Wat als het anders gaat dan je wenst?’ (CD 29)