‘Beproevingen zijn een nieuwe kans’

Uit de lezing ‘Is er een antwoord op elk probleem? (CD 28)