Jouw grootheid…

Koos-met-boek-vrijstJouw grootheid…

“Mag ik je iets voorlezen uit een blauw boek? Het staat in een passage in het Tekstboek, hier komt het, in één mooie zin:

Heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht, want er is wel degelijk waakzaamheid voor nodig om jouw grootheid in deze wereld te beschermen.

T.15.III.4:4

Dit staat in een verhelderende paragraaf over kleinheid en grootheid.  Hoe je je kunt voelen, en hoe je bent.

Alles wat de Cursus zegt heeft iets tijdloos, het is altijd waar. 500 jaar geleden was dit waar, over 500 jaar is het ook waar.

Midden in al die tijdloosheid kun je de Cursus tegelijkertijd zien als hoogst actueel. Altijd zegt de Cursus iets over jouw situatie, daar waar jij nu staat. Dat is de manier waarop je er praktisch mee kunt werken.

In het citaat wordt gesproken over ‘deze wereld’. Deze wereld, dat is voor jou op een praktisch niveau de tijd waarin je nu leeft, en luister nu nog een keer:

Heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht, want er is wel degelijk waakzaamheid voor nodig om jouw grootheid in deze wereld te beschermen.

Zie je nu de actualiteit? Het gaat nu over deze tijd die zo hectisch is, zo overspoelend met al die veranderingen, onzekerheden op allerlei gebied. In deze tijd, waak tegen kleinheid, waak tegen het gevoel ‘ik ben een klein broos mensje’, ‘wat gaat er van me terechtkomen?’, ‘hoe hou ik het uit in deze tijd met al die wisselingen?’

Daar heb je kleinheid. En ‘heel je streven dient tegen kleinheid te zijn gericht’! Kleinheid is gekoppeld aan gevoelens van broosheid, kwetsbaarheid, zwakheid, en hier staat: er is waakzaamheid nodig in deze wereld, in de tijd waarin je nu leeft, in de dingen die je meemaakt, individueel maar ook collectief.

Er is waakzaamheid nodig om nu je grootheid te beschermen. Je grootheid, de kracht die we allemaal hebben, onze ware natuur, onze creativiteit, ons licht. Om dat te beschermen, en vandaar uit te leven.

Ik denk dat dat actueel is. Zo tijdloos als het is, zo actueel is het ook. Dus als je weer eens de krant leest of tv kijkt en je krijgt het benauwd… Denk dan terug aan deze zin. Waakzaam!”