Juiste moment, juiste plaats!

Koos-met-boek-vrijst

Juiste moment, juiste plaats!

“Ik lees je graag iets voor uit een Blauw Boek! Het staat in een Werkboekles die met kracht te maken heeft. Daar lees je inderdaad krachtige uitspraken. Hier komen drie achtereenvolgende zinnen:

Jouw reis door tijd en ruimte is niet willekeurig. Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zo werkt de kracht van God. 

W42.2:3-5

Daar wordt je zomaar verteld dat er geen toeval in je leven zit:

Jouw reis door tijd en ruimte
is niet willekeurig. 

In het Tekstboek kun je een mooie paragraaf vinden, waar weliswaar over wetten wordt gesproken, maar dan wel ‘De wetten van de chaos’ (T23.II). Daar vind je een aantal absurde opvattingen van het ego weergegeven. Het wordt niet met zoveel woorden genoemd, maar een van die ‘wetten’ van het ego zou zeker zijn dat wij allemaal slachtoffers zijn van andermans en ook Gods willekeur.

Hier in deze Werkboekles vinden we dus het idee uitgedrukt dat het verloop van ons leven beslist niet op toeval of willekeur berust. Er is kennelijk een échte, goddelijke wet aan het werk.

De tweede zin bouwt voort op dit idee, en maakt het van abstract nu heel praktisch:

Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn. 

We zijn dus altijd precies waar we dienen te zijn. Met andere woorden, we maken altijd mee wat beslist aan de orde is. Geen willekeur, geen toeval!

De extra dimensie zit in de derde zin:

Zo werkt de kracht van God. 

Dit is geweldig. Het heeft volgens de Cursus met de kracht van God te maken! God, die GOD is, is zeker géén chaos, en brengt dus ook geen chaos voort, maar pure orde, de orde van de liefde. De werkelijkheid is stabiel zichzelf, zonder uitzondering.

Wat heeft dit met ons concrete leven te maken? Zolang onze situatie ‘leuk’ is, denken we niet zo na. Maar zodra die niet zo leuk is, zeggen we: ”Waar ben ik nu weer in verzeild geraakt?” Het wordt beleefd als oncontroleerbare chaos, als toeval of pech. Het lijkt zich willekeurig over ons uit te storten, en wat moeten we ermee?

Dat is de wereld van het ego. Ogenschijnlijk ongrijpbaar en ongewenst toeval. En nu wordt hier gezegd: ”Nee, het is anders.”

Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
Zo werkt de kracht van God. 

Alles is precies zoals het nu dient te zijn. Het ego kan ons misschien een ‘pech’-situatie voortoveren, maar God is daar ook. De kracht van God, van Liefde breidt zich uit over elk ding, elke situatie, God is daar en daar werkt de kracht van Liefde. Wat ‘vervelend toeval’ scheen staat ineens in een nieuw licht: dit heeft betekenis, dit is het juiste moment, de juiste plek! Oók al zouden wij als persoon onze (klein)menselijke vraagtekens hebben.

Zo werkt de kracht van God. 

Dit is de kracht van visie, het onderwerp van die Werkboekles. Je kijkt – vanuit liefde – totaal nieuw naar dezelfde situatie. Geïnspireerd nu! Als je de training volgt die de Cursus ons aanreikt, dan blijven we helder op zo’n moment van ‘lastig toeval’: dat is een ándere wereld, trefzeker geschikt voor wonderen. Welkom in die wereld!”