Weekend-workshop 2024 * online


Vrijdagavond 26 januari (20.00 uur) t/m zondagmiddag 28 januari 2024 (13.00 uur)

 

Ik vertrouw mijn en ieders genezing aan de liefde toe

 

 

Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent.

Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is.

Een gelukkige afloop staat voor alles vast.

Hóe kan ik toch vrede ervaren temidden van soms narigheid, benauwende zaken, kwellingen en kwalen, en dat in de maalstroom van deze tijd? Is dit voor mij, en voor ieder die het zou willen, echt mogelijk?

Een cursus in wonderen geeft hierop een geruststellend antwoord:

Ik zóu in plaats hiervan vrede kunnen zien.

Gelukkig! Maar hoe dan? Als de Cursus spreekt van verlossing, bevrijding, genezing, bedoelt hij altijd the real thing. Dus échte verlossing en bevrijding, wáre genezing. Iets blijvends. Het zijn niet de uiterlijke situaties waar we last van hebben, al menen we nog zo van wel. Waar we last van hebben, zijn onze kleingeestige gedachten en gevoelens, geprojecteerd op situaties. Die kleingeestigheid – het ego-perspectief – kunnen we leren loslaten, zodat die vervangen wordt door een wonder:

Er is een andere manier om naar de wereld te kijken.

Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent.

Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is.

Dáár ligt de sleutel. De werkelijke oplossing voor mijn narigheden, mijn ware genezing, ligt in getraind kijken met (héél) andere ogen. En voor die bijzondere ogen – de Cursus noemt het visie – doe ik een beroep op iets goddelijks: liefde. Ik vertrouw de oplossing aan de liefde toe!

Want liefde is mijn essentie:

Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben.

Problemen ervaar ik als mijn connectie met mijn diepste Zelf vervangen is door een ego-blik. Wat als ik er héél goed in word om die blik te laten varen? Kan de Cursus mij dit leren?

Jij hebt recht op wonderen…

Je zúlt wonderen ontvangen…

Maar deze turbulente tijd dan?

Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.

Mijn geluk in het nu is al wat ik zie.

Wanneer ervaar ik dit geluk? Wanneer ik vrede sluit met wat zich aandient, – wat het ook is – in volle openheid voor een wonder van innerlijke genezing en bevrijding. Niet langer projecteer ik angst. In plaats daarvan breid ik liefde uit. Naar alles en iedereen. Naar mijzelf, mijn lichaam, mijn persoon, mijn situatie. De wereld van vandaag! Nu leer ik alles zien als een proces van genezing en bevrijding, voor mij, voor iedereen:

Een gelukkige afloop staat voor alles vast.

En die prachtige afloop is nú! Ik kan me daaraan toevertrouwen. Ben ik er klaar voor?

deze workshop…

… om in deze enerverende tijd te ervaren dat mijn innerlijke genezing – toevertrouwd aan de liefde – hét antwoord is zowel op persoonlijke omstandigheden als op het wereldwijde zoeken naar een nieuwe weg, de weg van genezende wonderen: expressies van liefde. Ons supereffectieve oefenmateriaal: de praktijk van alle ‘gedoe’ in ons leven en onze wereld, hier en nu. Onze goedgetimede leidraad: Een cursus in wonderen.

 


 

 

 

Data 2024

Vrijdag 26 januari (20.00 uur) t/m zondag 28 januari 2024 (13.00 uur)

Bijeenkomsten

Vrijdagavond 20.00 – 21.30 uur
Zaterdagochtend 09.30 – 10.45 uur / 11.15 – 12.30 uur
Zaterdagmiddag Vrij 🙂 … tijd voor jezelf
Zaterdagavond 20.00 – 21.30 uur
Zondagochtend 09.30 – 10.45 uur
11.15 – 13.00 uur: kroon op de workshop

Locatie

Online. Minds are joined!

Kosten workshop (prijs 2024)

€ 195,- p.p.; overleg over kosten is altijd mogelijk!

 


 

WORKSHOP: INSCHRIJVING EN BETALING…

 

… is vooraf noodzakelijk, en vindt plaats door overmaking van € 195,- p.p., :
• Nederland  : NL10 TRIO 0788 8018 21
Buitenland : NL10 TRIO 0788 8018 21  (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson, Zeist, o.v.v. ‘jan.’2024′

… plus verzending van onderstaand Inschrijfformulier

 


 

Inschrijfformulier

Ik schrijf mij / ons in voor de weekend-workshop met Koos Janson, 26 t/m 28 januari 2024 – online: Ik vertrouw mijn en ieders genezing aan de liefde toe.

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).


  Aantal personen

  à € 195,- p.p.

  Ik maak vooraf het bedrag over op het Triodos banknummer:
  Nederland : NL10 TRIO 0788 8018 21
  Buitenland: NL10 TRIO 0788 8018 21 · BIC: TRIONL2U
  t.n.v. J. Janson, Zeist, onder vermelding van: ‘jan 2024’.


  Datum inschrijving

  Eventuele vragen en/of opmerkingen