Weekend-workshop 2023 * online

Vrijdagavond 27 januari (20.00 uur) t/m zondagmiddag 29 januari 2023 (13.00 uur)

 

Dankzij liefde staat mijn geluk, mijn vrede vast

 

 

Hoe zeker kan ik nu zijn dat een gelukkig leven voor mij haalbaar is, ja voor mij klaarstaat? Op die vraag heeft Een cursus in wonderen een blijmakend antwoord: wees gerust en welgemoed, geluk en vrede staan voor je vast! En het staat je vrij om dit ‘erfgoed’ in ontvangst te nemen.

Waarom is dit zo? Wel, het gaat om iets wetmatigs. Talloze keren heeft de Cursus het over wetten, en onderscheidt dan twee soorten: de wetten van het ego en de wetten van God. De illusie-wetten van de angst en de werkelijke wetten van de Liefde.

De ‘wetten’ waar het bange ik in gelooft gaan altijd over beperking, onvrijheid, gebonden zijn, kleinheid. Het zijn de wetten die ons lijken af te scheiden van Wie wij werkelijk zijn: ons glorierijke Zelf. Het zijn illusies van wetten, en oh wat kunnen wij erin geloven: ‘Ik ben slechts een kwetsbaar lichaam, een zwak, tekortschietend, behoeftig mensje. Wee mij!’

Daartegenover plaatst de Cursus in een prachtige Werkboekles (76) dit inspirerende kernidee:

Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

Omdat God in de Cursus het woord is voor de Realiteit, die bestaat uit allesomvattende Liefde, staan wij dus in werkelijkheid alleen maar onder de wetten van de Liefde. Wij delen in de glorie van God! Dit kan ik ervaren, gegeven dat ik opensta voor een nieuwe, hogere staat van Zijn: de wonderstaat. In die staat besef ik:

Liefde ben ik, een heilige schepping van God,
vrij van alle beperking, veilig, genezen en heel…

Hoe kostbaar om hier ja tegen te zeggen. Ik heb me klein en zwak gezien, terwijl ik in werkelijkheid groot en krachtig ben. Ik deel in al Gods eigenschappen. Dit wil ik me eigen maken, omdat ik in mijn hart voel dat dit waar is.

En nu de praktijk. Die stap willen we leren! Hoe leef ik mijn dagelijks leven volgens de liefdevolle wetten van God? Zodat geluk en vrede voor mij vaststaan? Antwoord van de Cursus: door jezelf telkens weer te vereenzelvigen met je ware natuur.

Ik ben als schepping van God gezegend.
Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.
Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.
Ik heb recht op wonderen.
Ik ben omringd door de Liefde van God.

Deze uitspraken accepteer ik intuïtief als inspirerend. Dat is mijn eerste stap. Nu ga ik daarnaar handelen onder specifieke omstandigheden. Ook wanneer ik die als lastig beleef. Mijn hart stemt zich af: wat is liefde hier, wat doet liefde hier? Ik voel en volg Innerlijke Leiding. Vrede en geluk staan nu voor mij vast.

Onder Gods wetten is van verlies geen sprake.
Gods wetten geven steeds en nemen nooit.

De wetten van God werken alleen voor jouw welzijn.
en er zijn geen andere wetten dan die van Hem.

 

deze workshop…
… om voor onszelf juist in deze opmerkelijke tijd te ontdekken dat geluk en vrede zich wetmatig aan mij presenteren wanneer ik mij open voor een wonderstaat van Zijn. Ons supereffectieve leermateriaal: de praktijk van alle ‘gedoe’ in ons leven, hier en nu. Onze goedgetimede leidraad: Een cursus in wonderen.


 

 

 

Data

Vrijdag 27 januari (20.00 uur) t/m zondag 29 januari 2023 (13.00 uur)

Bijeenkomsten

Vrijdagavond 20.00 – 21.30 uur
Zaterdagochtend 09.30 – 10.45 uur / 11.15 – 12.30 uur
Zaterdagmiddag Vrij 🙂 … tijd voor jezelf
Zaterdagavond 20.00 – 21.30 uur
Zondagochtend 09.30 – 10.45 uur
11.15 – 13.00 uur: kroon op de workshop


Locatie

Online. Minds are joined!

Kosten workshop (prijs 2023)

€ 190,- p.p.; overleg over kosten is altijd mogelijk!

 


 

WORKSHOP: INSCHRIJVING EN BETALING…

 

… is vooraf noodzakelijk, en vindt plaats door overmaking van € 190,- p.p., :
• Nederland  : NL10 TRIO 0788 8018 21
Buitenland : NL10 TRIO 0788 8018 21  (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson, Zeist, o.v.v. ‘jan.’2023′

… plus verzending van onderstaand Inschrijfformulier

 


Inschrijfformulier

Ik schrijf mij / ons in voor de weekend-workshop met Koos Janson, 27 t/m 29 januari 2023 – online: ‘Dankzij liefde staat mijn geluk, mijn vrede vast’

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).


  Aantal personen

  à € 190,- p.p.

  Ik maak vooraf het bedrag over op het Triodos banknummer:
  Nederland : NL10 TRIO 0788 8018 21
  Buitenland: NL10 TRIO 0788 8018 21 · BIC: TRIONL2U
  t.n.v. J. Janson, Zeist, onder vermelding van: ‘jan 2023’.


  Datum inschrijving

  Eventuele vragen en/of opmerkingen