Hemelvaart – Retraite 2021

 

Woensdagavond 12 mei (20.00 uur) t/m zondagmiddag 16 mei 2021 (12.30 uur)

 

Informatie volgt

 


 

Voorbeeld

 

– Deze retraite heeft reeds plaatsgevonden in mei 2020 – 

 

Woensdagavond 20 mei (20.00 uur) t/m zondagmiddag 24 mei 2020 (12.30 uur)
meerdaagse retraite, nu ONLINE


Ik ben totaal veilig

 

HEMELVAART-INTENSIVE

Waarom intensive?
Omdat dit een tijd is om er helemaal voor te gaan!
Te gaan waarvoor?
Het bereiken en behouden van de staat van vrede!


Onze kersverse ervaringen met online bijeenkomsten via ZOOM, door zeer velen superpositief ontvangen, maken ons enthousiast om ook onze Hemelvaart-retraite – aangepast aan de situatie – online aan te bieden.

Veilig zijn, actueler dan ooit, lijkt een machtig thema om juist nu tot diepgaande transformatie te komen: een wonderbaar antwoord op de omstandigheden van deze tijd – fysiek, emotioneel, economisch, sociaal, ecologisch, spiritueel!

Bij voldoende interesse voor deelname kunnen we ons verheugen op een diepgaand ervaringsgericht Samen Zijn. Online!

‘Alleen de werkelijkheid is volkomen veilig.

En alleen dit zoeken wij.’

Hoe veilig voelen we ons? Dat lijkt nogal eens te fluctueren! Onze fysieke gezondheid, financiën, woonomstandigheden, relaties, van alles oefent vaak een flinke invloed uit. Beleven we de situatie als gunstig, ja dán kunnen we ons koesteren in gevoelens van veiligheid.

Totdat… Maar hoe veilig waren we dan? Hoe veilig ben ik, als dat door omstandigheden bepaald lijkt te worden? Een cursus in wonderen, trefzeker:

            Jouw veiligheid ligt in de waarheid en niet in leugens.

Wat zijn dan leugens, en wat is waarheid? Leugens zijn, vanuit de Cursus gezien, gedachten die ervan uitgaan dat uiterlijke omstandigheden bepalen of we veilig zijn of niet.

            Liefde is jouw veiligheid.

Waarheid is het besef dat mijn veiligheid bepaald wordt door een innerlijk feit: ik ben liefde. Ik ben niet een fysiek lichaam, ik ben een geestelijke schepping. Ik besta uit liefde, niet uit lichaam!

Als ik dit niet van binnenuit ontwijfelbaar weet, dan dwingt die onwetendheid mij tot angstige gedachten en gevoelens over een onveilig zelf, gehuisvest in een broos lichaam. Help! Voortdurende verdedigingen lijken nu noodzaak, om ‘het hoofd zo lang mogelijk boven water te houden’.

En al die tijd is de waarheid dat ik constant en eeuwig veilig ben. Veilig kun je niet wórden, we zíjn het. Ik ben totaal veilig geschapen en het zal nooit anders zijn. Dit wil ik rechtstreeks zelf ervaren. Hoe? Door me te openen voor wonderen in omstandigheden die ik onveilig vind! Ik wil door wonderen leren mij onaantastbaar veilig te weten, in elke situatie. Ik wil die innerlijke staat: ik bén veilig en vóel me veilig, voortdurend.

Ik hoef me niet meer te verdedigen. Ik mag vrijuit leven. Ik mag voluit liefhebben, zonder bewapening, zonder achterdocht, zonder reddingsplannen.

Onbekommerd krachtig leven, dat wil ik! Toepassing van de Cursus schenkt me dit.

Vereenzelvig je met liefde en je bent veilig.

Vereenzelvig je met liefde en je bent thuis.

Vereenzelvig je met liefde en vind jouw Zelf.

deze Hemelvaart-retraite

als een speciale toewijding – dieper dan ooit – aan de bevrijdende waarheid dat wij totaal veilig zijn, in iedere situatie, elk moment van ons leven.
Met veel ruimte om de ervaring hiervan te verwelkomen.
Elke dag ’s ochtends (9.30–12.30 u) en ’s avonds (20.00–21.30 u) Cursus-inspiratie.
De middag is vrij. Als slot een ochtend die de retraite verbindt met praktisch geïnspireerd leven.

 

 


 

Data 2021

Woensdagavond 12 mei (20.00 uur) t/m zondagmiddag 16 mei 2021 (12.30 uur)

Locatie 2021

Informatie volgt.

Kosten workshop 2021

Informatie volgt.


 

WORKSHOP: INSCHRIJVING EN BETALING

 

is vooraf noodzakelijk … en vindt plaats door overmaking van € ……..,- p.p. voor de workshop op het banknr. Triodos:
• Nederland – banknr. Triodos: NL10 TRIO 0788 8018 21
• België –  banknr. Triodos: NL10 TRIO 0788 8018 21  (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson, Zeist, o.v.v. ‘Mei 2021’

… plus verzending van onderstaand Inschrijfformulier

 


Inschrijfformulier

Ik schrijf mij / ons in voor de Hemelvaart-retraite met Koos Janson, 12 mei t/m 16 mei 2021, ‘………………..’

Voornaam

Aanhef
DhrMevr

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon

E-mailadres

Als je geen geldig e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

(als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).


Ik maak vooraf

over op TRIODOS banknr:

Nederland - NL10 TRIO 0788 8018 21
België - NL10 TRIO 0788 8018 21 · BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson, Zeist, onder vermelding van: ‘Mei 2021’.


Datum inschrijving

Eventuele vragen en/of opmerkingen