Hemelvaart – Intensive 2024 * online

 

woensdag 8 mei (20.00 uur) t/m zondag middag 12 mei 2024 (13.00 uur)

 

Titel, onderwerp en nadere info volgt

 Hemelvaart – Intensive 2023 * online

woensdag 17 mei (20.00 uur) t/m zondag middag 21 mei 2023 (13.00 uur)

 

Ik ben Zelf de vreugde die ik zoek

 

 hoe ik mijn glorie vind 

 

 

Ik werd geschapen als hetgeen ik zoek.

 

Wat een prachtige uitspraak in een van de Werkboeklessen (318) van Een cursus in wonderen:

Ik werd geschapen als hetgeen ik zoek.

Dáár heb je het. Zoeken! Het is alsof wij geboren worden, om vervolgens meteen in een automatische zoekstand te komen. Hoe moet ik iets prettigs krijgen? Waar is het? Wat moet ik ervoor doen? De mens als professionele zoeker… Naar wat? Naar de ervaring van voldoening, fysiek, emotioneel, later ook mentaal, spiritueel. Naar gemoedsrust, innerlijke vrede. Naar blijheid. Geluk.

En dáár staat het nu, in dat bovenstaande citaat. Geschapen! Wat ik zoek, dat bén ik, want zo ben ik geschapen. Ik ben totaal onschuldig geschapen. Die onschuld hoef ik dus niet te zoeken via de goedkeuring van anderen. Ik heb de ervaring van mijn onschuld te ontdekken binnenin mijzelf.

Ik mag er helemaal, maar dan ook hélemaal zijn. Wow. Ik ben oké, van moment tot moment! Want, stelt de Cursus: ik ben onveranderlijk en precies zoals God mij geschapen heeft.

… want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.

Wat ik ben als Gods schepping, kan ik dat ervaren? Ja, dat kan, als ik kijk naar de juiste plek, diep in mezelf: mijn ‘Grote Hart’.

Er is een plaats in jou waar volmaakte vrede heerst.
Er is een plaats in jou waar niets onmogelijk is.

En hoe dan, als wát, heeft God, die Liefde is, ons geschapen? Het antwoord:

Liefde schiep mij als zichzelf.

Ah! Liefde schiep mij als liefde. Alle mensen zijn op zoek naar de ervaring van liefde, en hier wordt ons verteld dat wij liefde zijn. Ik bén zelf wat ik zoek: liefde. En liefde betekent geluk!

Geluk is een eigenschap van liefde.
Het kan er niet los van staan.

Liefde kent geen grenzen, want ze is overal.
En daarom is vreugde ook overal.

Nu daagt het me. God, die Vreugde is, schiep mij als vreugde. Ik bén geluk!

Om het niet bij mooie woorden te laten, maar die vreugde werkelijk te ervaren, dien ik mijzelf, – mijn Zelf – binnenin mij te ontmoeten. Te herkennen. De Cursus noemt dit Zelf, dat liefde is, mijn glorie, mijn innerlijke luister:

Leef in glorie, met opgeheven hoofd, en vrees geen kwaad.

Dit wil ik leren. Vreugdevol mijn glorie leven. Wat is daarvoor nodig? Mijn ‘Grote Hart’. Mijn liefde, die ik handen en voeten geef in mijn dagelijks leven, te midden van alles wat zich aandient. Dat is mijn glorie. Een cursus in wonderen wijst mij heel precies de weg. De praktijk van liefde.

Vol vertrouwen maak ik nu aanspraak op mijn glorie: mijn liefde, die handen en voeten heeft!

Alles wat uit liefde voortkomt is een wonder.
Wie glorie zoekt, vindt die waar ze is.

Al wat je moet weten zal jou worden verteld.
Verlang wat je wilt, en je zult het aanschouwen.


deze Hemelvaart-Intensive…

…om samen te ontdekken dat wij niet alleen vreugde zijn, maar ook als vreugde kunnen leven.
Dat is hoe ik mijn glorie vind!

‘s Ochtends en ‘s avonds de wonderbaarlijke inspiratie van de Cursus.
De middag vrij om ons hart te volgen.

Als slot een ochtend die de Intensive verbindt met inspirerend geïnspireerd leven, juist in deze boeiende tijd.

 


 

 


 

Data 2024

Woensdagavond 8 mei (20.00 uur) t/m zondagmiddag 12 mei 2024 (13.00 uur)

Bijeenkomsten

Woensdagavond 20.00 – 21.45 uur
Do-vrij-za ochtend 09.30 – 10.45 uur / 11.15 – 12.45 uur
Do-vrij-za middag Vrij 🙂 … tijd voor jezelf
Do-vrij-za avond 20.00 – 21.45 uur
Zondagochtend 09.30 – 10.45 uur
Zondagochtend 11.15 – 13.00 uur: kroon op de Intensive


Locatie 2024

Online… Minds are joined!


Kosten workshop 2024

€ 320,-  p.p. ; overleg over kosten is altijd mogelijk

 


 

WORKSHOP: INSCHRIJVING EN BETALING

 

is vooraf noodzakelijk … en vindt plaats door overmaking van € 320,- p.p. voor de workshop op het banknr. Triodos:
• Nederland – banknr. NL10 TRIO 0788 8018 21
• Buitenland –  banknr. NL10 TRIO 0788 8018 21    (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson, Zeist, o.v.v. ‘Mei 2024’

… plus verzending van onderstaand Inschrijfformulier

 


 

Inschrijfformulier

Ik schrijf mij / ons in voor de Hemelvaart-Intensive met Koos Janson, 8 mei t/m 12 mei 2024: Titel volgt…

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen geldig e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).


  Ik maak vooraf

  over op TRIODOS banknr:

  Nederland - NL10 TRIO 0788 8018 21
  Buitenland - NL10 TRIO 0788 8018 21 · BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson, Zeist, onder vermelding van: ‘Mei 2024’.


  Datum inschrijving

  Eventuele vragen en/of opmerkingen