Hemelvaart – Intensive 2023 * online


Hemelvaart – Intensive 2023 * online

woensdag 17 mei (20.00 uur) t/m zondag middag 21 mei 2023 (13.00 uur)
 

Nadere informatie volgt

 De Hemelvaart – Intensive van 2022 * online

 

Woensdagavond 25 mei t/m zondagochtend 29 mei 2022

 

Ik volg het pad van liefde

 

 hoe innerlijke leiding zich ontvouwt 

 

 

Kan ik de Stem van mijn Zelf zo goed verstaan dat ik die vertrouw, én durf te handelen?

Wellicht de meest avontuurlijke weg die een mens ooit gaat is de weg van Innerlijke Leiding. Beslist spannend, omdat we in een wereld van dualiteit nooit zonder leiding waren. Leiding van het ego… Welbekend!

In deze opmerkelijke tijd, waarin velen gefronst de wereldgebeurtenissen gadeslaan en we wellicht ook in ons persoonlijk leven fysieke en emotionele uitdagingen ontmoeten, heeft Een cursus in wonderen een welkom aanbod (in les 155):

Er is een manier om in de wereld te leven die niet van deze wereld is, ook al lijkt ze dat wel te zijn. Je verandert niet van uiterlijk, hoewel je vaker glimlacht. Je voorhoofd is sereen, je ogen staan rustig.

Wat uitnodigend leidt de Cursus ons binnen in een ándere, non-duale manier van leven en van zien. Wie ben ik? Wat is de werkelijkheid? Hoe kijk ik?

Liefde, die mij geschapen heeft, is wat ik ben.

De werkelijkheid is veilig en zeker en volkomen vriendelijk
voor alles en iedereen.

We zien ieder als broeder ..

Maar hoezeer toch kan ik ervaren, dat ik mezelf niet beleef als de liefde die ik ben, in een werkelijkheid die vriendelijk is, te midden van broeders!

[Deze cursus werd gezonden] om het pad van licht voor ons te ontsluiten, en ons stap voor stap te leren hoe we terug kunnen keren naar het eeuwige Zelf dat we dachten te hebben verloren.

Dit pad van licht, deze levensweg, is de weg van de liefde die mij betrouwbaar leidt. Ik wil zeker leren leven – juist nu – als liefde, in een vriendelijke wereld, met ieder als broeder. Hoe?

Doe in vertrouwen een stap terug en laat de waarheid jou de weg wijzen.
Jij weet niet waarheen je gaat. Maar Iemand die weet vergezelt jou.
Laat Hem jou .. leiden.

De leiding van het ego is me goed bekend. Van echte Innerlijke Leiding heb ik al mogen proeven. Nu wil ik dieper gaan in mijn luisteren, aangespoord door wat ik meemaak. Mijn situatie van nu,
in de wereld van nu, als mijn grootste geschenk: de kans van mijn leven!

Er is geen moment waarop Zijn Stem niet mijn gedachten leidt, mijn handelingen richt, mijn voeten stuurt. Ik ga gestaag de waarheid tegemoet. Nergens anders kan ik heen ..

 deze Hemelvaart-Intensive…

…om samen zekerheid te vinden in hoe Innerlijke Leiding zich ontvouwt. Een toewijding.

‘s Ochtends en ‘s avonds de inspiratie van de Cursus, de middag vrij om ons hart te volgen.

Als slot een ochtend die de Intensive verbindt met geïnspireerd leven, juist in deze boeiende tijd.

 


 

 


 

Data 2022

Woensdagavond 25 mei (20.00 uur) t/m zondagmiddag 29 mei 2022 (13.00 uur)

Bijeenkomsten

Woensdagavond 25 mei 20.00 – 21.45 uur
Do-vrij-za ochtend 09.30 – 10.45 uur / 11.15 – 12.45 uur
Do-vrij-za middag Vrij 🙂 … tijd voor jezelf
Do-vrij-za avond 20.00 – 21.45 uur
Zondagochtend 29 mei 09.30 – 10.45 uur
Zondagochtend 29 mei 11.15 – 13.00 uur: kroon op de Intensive


Locatie 2022

Online… Minds are joined!


Kosten workshop 2022

€ 300,-  p.p. ; overleg over kosten is altijd mogelijk


 

WORKSHOP: INSCHRIJVING EN BETALING

 

is vooraf noodzakelijk … en vindt plaats door overmaking van € 300,- p.p. voor de workshop op het banknr. Triodos:
• Nederland – banknr. NL10 TRIO 0788 8018 21
• Buitenland –  banknr. NL10 TRIO 0788 8018 21    (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson, Zeist, o.v.v. ‘Mei 2022’

… plus verzending van onderstaand Inschrijfformulier

 


Inschrijfformulier

Ik schrijf mij / ons in voor de Hemelvaart-Intensive met Koos Janson, 25 mei t/m 29 mei 2022, ‘Ik volg het pad van liefde’

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen geldig e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).


  Ik maak vooraf

  over op TRIODOS banknr:

  Nederland - NL10 TRIO 0788 8018 21
  Buitenland - NL10 TRIO 0788 8018 21 · BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson, Zeist, onder vermelding van: ‘Mei 2022’.


  Datum inschrijving

  Eventuele vragen en/of opmerkingen