WONDERFONDS

Geven en ontvangen zijn in waarheid één.

(WdI.108t)

Op hartverwarmend initiatief van enkele enthousiaste deelnemers aan onze workshops is een ‘wonderfonds’ ontstaan.

Soms willen mensen heel graag deelnemen aan een van de workshops of de zomerretraite, zonder in staat te zijn de kosten daarvoor te dragen. Daarnaast zijn er Cursusstudenten die geld beschikbaar willen stellen om juist deze mensen van dienst te zijn. Daarmee dragen zij bij aan de mogelijkheid om die workshopdeelnemers te steunen met een extra korting op de kosten.

Wie het nodig heeft kan met een gerust hart om een korting vragen voor een workshop of de zomerretraite. Wie bij wil dragen aan het wonderfonds kan dat doen door enig bedrag over te maken op bankrekeningnummer  IBAN: NL61 TRIO 0784 9246 86  (BIC: TRIONL2U) t.n.v.  J. Janson, onder vermelding van ‘wonderfonds’.

Wonderen genezen doordat ze een gemis aanvullen;
ze worden door hen die tijdelijk meer hebben,
verricht voor hen die tijdelijk minder hebben.

(T1.I.8)