3 maart 2024 – in Baarn en/of via Zoom

Lezing 3 maart 2024

 

Ik kan niet in conflict zijn

(al denk ik nog zo van wel)

 

Hoe leer ik het verschil tussen echt en schijn?

 

Bijna voor we het in beeld  hebben, ervaren we conflict.
Zolang dat maar om ‘kleine dingetjes’ gaat, is dat nog wel uit te houden.

Wat als de beleving er een is van groot conflict?
Hoeveel vrede weten we te behouden?

Een krachtige Werkboekles (74) zegt hier opmerkelijke dingen over, waaronder:
‘Ik kan niet in conflict zijn.’

’Oh!’ De ervaring is anders…

Toch weet de Cursus hier sterke uitspraken over te doen. Die lezen is één ding. Die werkelijk verstaan en ook toepassen tijdens de beleving van conflict is de weg naar de wonderstaat: conflictvrij.

Een interactieve lezing hierover. Alle conflicten natuurlijk welkom. 😊


 

Lezing 5 maart 2023

 

Oefen vandaag het eind van angst

 

hoe leef ik vertrouwen?

 

In een prachtige Werkboekles (232) lezen we zowel een diep verlangen naar een leven vanuit totale liefde alsook een antwoord daarop van de liefde zelf!

Dat antwoord komt hierop neer: wees niet bang, heb vertrouwen, herinner je Wie je bent.

Waarmee vereenzelvigen we ons? Met de kleinheid van angst, of de glorie van liefde? Kiezen we die glorie, dan heeft dat een wonderbaarlijk effect.

Hoe leef ik nu vertrouwen in de wereld van alledag?
Een interactieve lezing hierover, gericht op de praktijk.

Alle angsten welkom. 😊


 

De lezing van 6 maart 2022

 

Mijn ene doel is vrede, ook nu.

 

hoe ga ik om met alles
wat vandaag in mijn leven speelt?

Hoe ga ik om met alles wat vandaag in mijn leven speelt?

Soms gaat het ons naar de zin en we voelen ons vredig. Soms wordt die aangename beleving verstoord door wat we niet fijn vinden. Kunnen we zulke ‘spelbrekers’ vermijden?

Het antwoord van Een cursus in wonderen op onze ervaring van fijn en niet-fijn gaat heel veel dieper dan het vermijden van lastigheden. Het gaat over de zin van mijn leven. Wat doe ik hier? Waar ben ik mee bezig? Wat is de betekenis van wat ik meemaak? Je enig doel is echte vrede, stelt de Cursus. Een vrede die blijft, ongeacht omstandigheden.

En er is meer: echte, onaantastbare vrede is niet alleen je doel, het is ook je functie, de betekenis van je leven. Vind je doel. Hoe? Leef vrede als je functie. Hoe? Liefde is het Antwoord, wat er ook nu plaatsvindt. Een interactieve lezing, gericht op de praktijk.

 


 

De lezing van 7 maart 2021

 

Ik vertrouw ál mijn broers en zussen.

 

hoe sta ik in mijn relaties?

In een machtig mooie les (W181) presenteert de Cursus een wel heel actueel thema: al je ‘broeders’ vertrouwen, omdat ze één met je zijn. Het klinkt de een goed in de oren, een ander vindt het naïef, of ronduit gevaarlijk. Hoe dan ook roept het nuttige vragen op.

Oké, we kunnen alle mensen als één grote familie zien. Maar behandelen we zelfs binnen onze biologische families de afzonderlijke leden niet behoorlijk verschillend? De een vertrouw je meer, de ander minder?

Je komt met dit onderwerp niet veel verder als je niet eerst uitzoekt wat de Cursus bedoelt met vertrouwen. Dat blijkt héél diep te gaan! Daarna volgt de vraag: wat betekent dat praktisch? Ga je met iedereen hetzelfde om?

Deze interactieve lezing hierover. Broers en zussen die je denkt niet te vertrouwen zijn (in gedachten) extra welkom!

 


 

Koos Janson - ECIW - lezing maart 4

 

 

Koos Janson - ECIW - lezing maart 1

 


Verslag van de lezing met Koos Janson op 1 maart 2009, opgetekend door Ineke Padding:

“Jij vraagt niet te veel van het leven maar veel te weinig”
Koos Janson lezing ECIW maart 2010We beginnen de middag met een meditatie op de woorden: Ik sta onder geen andere wetten dan die van God (Werkboekles 76). Vervolgens kijken we naar onze wensen. Wensen hebben wij allemaal. Grote wensen en kleine wensen, grotere en kleinere doelen.

Wij kijken voor onszelf wat onze grootste dromen zijn op dit moment. Er komen allerlei voor de meeste mensen herkenbare wensen voorbij, zoals: zonder angst leven, een lieve partner, een baan, met meer liefde kijken, vrijheid in mijn huwelijk etc.

Vervolgens staan we stil bij les 133, die zegt: “Jij vraagt niet te veel van het leven maar veel te weinig. Wanneer je toestaat dat je denkgeest wordt aangetrokken tot lichamelijke dingen, tot spullen, of status, dan vraag je om verdriet, niet om geluk.” Het is niet zo dat deze dingen er niet toe doen, maar als het onze eerste belangstelling heeft dan vraag je om verdriet, omdat dit allemaal vergankelijke en kwetsbare dingen zijn. Koos noemt dit ‘nep’.

Hoe weet je dat die dingen je eerste belangstelling hebben? Hoe kun je dat herkennen? Steeds wanneer je je zorgen maakt ergens om, je er druk over maakt, kun je zeker weten dat het zo is.

Er zijn drie criteria om te kiezen tussen waardevolle en waardeloze dingen:

[1] is het iets van beperkte duur of iets dat voor altijd blijft bestaan? (Denk hierbij aan innerlijke vrede, vreugde, kracht etc.);

[2] is het iets dat je van een ander neemt? Als je er voor kiest iets van iemand weg te nemen, zul je niets overhouden; stelen van een ander is stelen van jezelf. Als je bijvoorbeeld iemands vrijheid steelt, steel je die van jezelf;

[3] als je een schuldgevoel ervaart, dan kun je weten dat het ego gekozen heeft.

Je vraagt veel te weinig van je leven als je je verliest in zorgen. Het leven heeft vervulling voor je in petto. In werkboek les 40 staat: Ik ben gezegend als Zoon van God. God is je oorsprong, je Huis, je Bron. In les 67: God heeft mij geschapen als Zichzelf. Open je hiervoor, vóór al het andere.

Ik ben als Zoon van God gezegend. Ik ben kalm, rustig, zeker en vol vertrouwen. Met andere woorden: ik ben onbezorgd. Ik kan mij volledig ontspannen. Ik hoef me dus geen zorgen te maken, nergens over.

Wanneer we volledig op God vertrouwen en al onze zorgen aan Hem geven dan ervaren we een heerlijk kalmte, totaal vertrouwen, altijd. Vind dat en maak er aanspraak op

Deze eigenschappen kunnen we niet van iemand stelen. We proberen het soms te halen bij een ander. Dit gebeurt vaak in relaties. Maar wat je bij een ander zoekt is nep. Zoek het in jezelf! In de Cursus staat: “Er woont licht en vreugde en vrede in mij”. En: “deze cursus beoogt de blokkades weg te nemen voor liefde, je natuurlijke erfenis”.

Koos Janson lezing ECIW maart 2010Hoe krijg ik die erfenis?

[1] Werkboek les 327: “Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord”.

[2] Werkboekles 339: “Ik zal ontvangen wat ik maar vraag”

Twee beloften. Hoe kan ik weten of ze waar zijn? De Cursus: “Je hoeft dit niet aan te nemen op grond van een ongefundeerd geloof, maar probeer het gewoonweg uit! De ervaring zal je overtuigen.

Materiële dingen zijn natuurlijk niet fout. Maar je kunt je afvragen of je de ervaring van God wilt of iets anders. Zodra je zorgen hebt over huis, baan, relaties, etc. vraag je veel te weinig.

De Cursus is hier duidelijk en krachtig, en citeert meerdere malen de Bijbel, waar Jezus zegt: Je kunt geen twee heren dienen. Maak je dus geen zorgen om de dagelijkse dingen. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God. Dan zullen alle andere dingen je er bij gegeven worden. Dat is het antwoord op elke zorg.

Werkboekles 285 zegt: Vandaag word ik met vreugde wakker en verwacht alleen Gods vreugdevolle dingen. Open jezelf vooral voor de echte dingen.

We doen een meditatie: ik kijk naar al mijn onvervulde wensen. Ik kan nu de keus maken: Ik zal ontvangen wat ik maar vraag. Ik vraag nu eerst de vreugdevolle dingen van God. Ik stop met me zorgen maken over alle andere dingen. Ik kies eerst voor vreugde, vertrouwen, zekerheid, kracht, onbezorgdheid; de aanraking van God. Ik open me nu: laat me dit ervaren. Gods antwoord is datgene dat ik het liefste wens. De aanraking van God is wat ik me het liefste wens.

Het kan zijn dat er dan tranen komen, omdat er iets gebeurt waar je je hele leven al naar zoekt!

Koos Janson - ECIW - lezing maart 4

 

(Fotografie: Fred Manschot)