LES 73: Ik wil dat er licht is.

LES 73

 

Ik wil dat er licht is.

 

1. Vandaag staan we stil bij de wil die jij deelt met God. Dit is niet hetzelfde als de ijdele wensen van het ego waaruit het duister voortkomt en het niets. De wil die jij deelt met God heeft alle scheppingskracht in zich. De ijdele wensen van het ego worden niet gedeeld en missen daardoor alle kracht.Zijn wensen zijn niet loos in die zin dat ze een wereld van illusies kunnen maken, waarin jij heel sterk geloven kunt. Maar ze zijn inderdaad loos waar het om schepping gaat. Ze maken niets wat werkelijk is.

2. IJdele wensen en grieven zijn elkaars partners, ofwel mede‑makers in het verbeelden van de wereld die jij ziet. De wensen van het ego hebben haar doen ontstaan, en de behoefte van het ego aan grieven, die nodig zijn om haar in stand te houden, bevolkt haar met figuren die jou schijnen aan te vallen en die een `rechtvaardig’ oordeel eisen. Deze figuren worden de tussenpersonen die het ego gebruikt om handel te drijven in grieven. Ze staan tussen jouw bewustzijn en de werkelijkheid van je broeders in. Wanneer je hen ziet, ken jij noch je broeders, noch je Zelf.

3. Jouw wil is voor jou verloren geraakt in deze vreemde ruilhandel, waarin schuld over en weer verhandeld wordt en het aantal grieven toeneemt bij elke ruil. Kan zo’n wereld geschapen zijn door de Wil die de Zoon van God met zijn Vader deelt? Heeft God rampspoed voor Zijn Zoon geschapen? Scheppen is de Wil van Beiden tezamen. Zou God een wereld scheppen die Hemzelf zou doden?

4. Vandaag zullen we opnieuw proberen de wereld te bereiken die in overeenstemming is met jouw wil. Het licht bevindt zich erin, omdat ze de Wil van God niet weerstaat. Het is niet de Hemel, maar het licht van de Hemel schijnt erop. De duisternis is verdwenen. De ijdele wensen van het ego zijn ingetrokken. Maar het licht dat op deze wereld schijnt, weerspiegelt jouw wil en dus zullen we er in jou naar moeten zoeken.

5. Jouw beeld van de wereld kan alleen maar een weerspiegeling zijn van wat er binnen jou is. Noch de bron van het licht, noch van de duisternis kan buiten jou worden gevonden. Grieven verduisteren je denkgeest en je kijkt uit over een verduisterde wereld. Vergeving heft die duisternis op, doet jouw wil opnieuw gelden en laat jou kijken naar een wereld van licht. We hebben herhaaldelijk beklemtoond dat de barrière van grieven makkelijk te nemen valt en niet tussen jou en je verlossing in kan staan. De reden hiervan is heel eenvoudig. Wil je werkelijk in de hel zijn? Wil je werkelijk treuren en lijden en sterven?

6. Vergeet de argumenten van het ego, die proberen te bewijzen dat dit alles werkelijk de Hemel is. Jij weet dat dit niet zo is. Jij kunt dit voor jezelf niet wensen. Er is een punt dat illusies niet kunnen passeren. Lijden is geen geluk, en geluk is wat jij werkelijk wenst. Dat is in waarheid jouw wil. En dus is verlossing eveneens jouw wil. Je wenst te slagen in wat we vandaag proberen te doen. We ondernemen het met jouw zegen en hartelijke instemming.

7. We zullen vandaag slagen als jij onthoudt dat je voor jezelf verlossing wenst. Je wenst Gods plan te aanvaarden omdat jij erin deelt. Jij hebt geen wil die zich daar werkelijk tegen kan verzetten, en je wenst dat ook niet. Verlossing komt jou toe. Boven alles wens jij de vrijheid om je te herinneren Wie jij werkelijk bent. Vandaag is het ’t ego dat machteloos staat tegenover jouw wil. Jouw wil is vrij en niets kan daarover zegevieren.

8. Daarom doen we de oefeningen voor vandaag in blij vertrouwen, in de zekerheid dat we zullen vinden wat je wilt vinden, en dat we ons zullen herinneren wat je wilt herinneren. IJdele wensen kunnen ons niet tegenhouden, of ons misleiden met een illusie van kracht. Laat vandaag jouw wil geschieden en maak voorgoed een eind aan het waanzinnige geloof dat je de hel in plaats van de Hemel kiest.

9. We beginnen onze langere oefenperioden met de erkenning dat Gods verlossingsplan, en alleen het Zijne, volledig in overeenstemming is met jouw wil. Het is niet het doel van een vreemde macht, dat jou onvrijwillig wordt opgedrongen. Het is het enige doel hier waarover jij en je Vader volmaakt in overeenstemming verkeren. Jij zult slagen vandaag, het tijdstip dat is vastgesteld voor de bevrijding van Gods Zoon van de hel en van alle ijdele wensen. Nu wordt hij zich opnieuw van zijn wil bewust. Hij is bereid op déze dag het licht in hemzelf te aanschouwen en te worden verlost.

10. Nadat je jezelf hieraan herinnerd hebt en je vast hebt voorgenomen om helder in gedachten te houden wat jouw wil is, zeg je met zachte vastberadenheid en rustige zekerheid tegen jezelf:

 

Ik wil dat er licht is.

Laat me het licht aanschouwen dat Gods Wil en de mijne weerspiegelt.

 

Laat dan jouw wil zich doen gelden, één met de kracht van God en verenigd met jouw Zelf. Stel de rest van de oefenperiode onder Hun leiding. Ga met Hen mee waar Zij je voorgaan.

11. Leg in de korte oefenperioden opnieuw een verklaring af van wat jij werkelijk wenst. Zeg:

 

Ik wil dat er licht is. Duisternis is niet mijn wil.

 

Dit moet verscheidene keren per uur worden herhaald. Het is echter van het grootste belang dat het idee van vandaag onmiddellijk in deze vorm wordt toegepast op het moment dat jij in de verleiding komt enige vorm van grieven te koesteren. Dit zal jou helpen je grieven te laten varen in plaats van vast te houden en in het donker te verbergen.