Zaterdag – jaargroep 2022 / 2023 – online

 

Mijn hart ziet een verbonden wereld

 

 

Hoe zou het zijn om te leven in een innerlijke staat van verbondenheid? Van eenheid, in mezelf en met alles? Hoe zou dat voelen? Wel, Een cursus in wonderen beantwoordt die vragen helder:

Ons thuis is veilig,

bescherming is gewaarborgd bij al wat we doen,

macht en kracht staan ons ter beschikking

in al wat we ondernemen.

 

We kunnen falen in niets.

 

Al wat we aanraken, gaat stralen

met een licht dat zegent en geneest.
Eén met God en met het universum

gaan we vol blijdschap onze weg ..

Zó zou dat voelen! Zo zijn namelijk de feiten. Kan het zijn dat we die met z’n allen vergaten? Wat de Cursus ons daarom heel geduldig aanreikt is de gelegenheid ons deze feiten specifiek te herinneren. Enorm verhelderende passages in het Tekstboek beschrijven dit proces van vergeten en herinneren. Krachtige Werkboeklessen trainen ons om herinnering te verlangen, te kiezen, midden in de praktijk van onze dagelijkse vergetelheid.

Laat ik me herinneren wat mijn doel is.

Die weg willen wij gaan. Ik ben vergeten. Nu verlang ik om me te herinneren. Ik ben verdwaald in dualiteit. Een binnenwereld van verdeeldheid, een buitenwereld vol afscheiding. Help!

Allereerst innerlijk. Kan vriendelijkheid mijn innerlijk opnieuw vervullen? Zodat ik leef in eenheid met mezelf? In liefde verbonden met alle aspecten van mezelf, op elk niveau: fysiek, emotioneel, in mijn denken? Ja, dat kan, verzekert de Cursus ons, om ons vervolgens daarbij wonderbaar te ondersteunen:

Laten we dit niet uitstellen, want je droom ..

zal niet zonder hulp van je weggaan,

en Hulp is hier aanwezig.

En verder, kan ik mij – één in mezelf – ook en juist in deze tijd vreugdevol bewegen, in een wereld waar ik alles en iedereen met elkaar verbonden weet, in één allesomvattende beweging naar de herinnering van liefde? Ja, ook dat kan. Dit zal zich ontvouwen als ons verlangen helder is: ik wil me herinneren! Onmiddellijk is daar Hulp van onze Innerlijke Leraar, die ik nu bereid ben dankbaar te aanvaarden:

En zo zul je van Hem leren

hoe jij je droom van afgescheidenheid kunt vervangen

door het feit van eenheid.

Waar vind ik deze kostbare herinnering? Dit aloude weten? Mijn hart!

Er is een stilte waarin de wereld niet kan binnendringen.

Er is een aloude vrede die jij in je hart draagt en niet verloren hebt.

Er is een gevoel van heiligheid in jou ..

Dit alles zul jij je vandaag herinneren.

Dit is waar ik klaar voor ben. Dit wil ik heel graag. Mijn hart herinnert zich en ziet het: een lichte, verbonden wereld.

Alle dingen die van God komen zijn één.

de jaargroep…

…als een gezamenlijke toewijding: ik wil samen met velen juist nu de vrede van innerlijke eenheid en een verbonden wereld helder voor ogen houden als mijn ene doel. Ik mag – gesteund door machtige gezellen – een licht zijn, door eenheid te leren zien, in elke situatie die zich presenteert. Dit is mijn en onze meest wezenlijke rol in deze wereld, in deze tijd. Ons praktisch leermateriaal: alles wat in ons leven speelt, persoonlijk én wereldwijd. Onze heldere gids: Een cursus in wonderen.Data (tussentijds instromen is mogelijk):

de zaterdagmiddagen
22 okt, 19 nov, 17 dec 2022;
14 jan, 25 feb, 25 mrt, 22 apr 2023
Van 14.00 – 16.30 uur

Inhalen of kosteloos extra deelnemen op:

de woensdagmiddagen
5 okt, 2 nov, 30 nov 2022;
4 jan, 8 feb, 8 mrt, en 5 apr 2023
Van 14.00 – 16.30 uur

Kosten

Voor de serie € 175,- p.p.; 
Bij tussentijds instromen betaal je voor de resterende maanden t/m april;
overleg over kosten is altijd mogelijk!

Info

Tel. +31 (0)30 695 03 28

Inschrijving

Vindt plaats door overmaking van bovenstaand bedrag naar:
het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21   –   (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson te Zeist, o.v.v. ‘zaterdag-jaargroep 2022-2023’,
plus inzending van onderstaand formulier.

 


Inschrijfformulier

Ik schrijf mij/ons in voor de zaterdag-jaargroep 2022-2023 met Koos Janson: ‘Mijn hart ziet een verbonden wereld’

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).

  Jaargroep

  Aantal personen

  à € 175,- p.p., of de resterende maanden t/m april X maal € 25,-.

  Ik maak uiterlijk twee weken vóór de eerste bijeenkomst (i.v.m. verwerkingstijd) het bedrag over op het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21, BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson te Zeist o.v.v. 'zaterdag-jaargroep 2022-2023'.

  Eventuele vragen en/of opmerkingen

  [(Fotografie: Fred Manschot)