Zaterdag – jaargroep 2021 / 2022 – online

Tussentijds instromen is mogelijk!

 

Mijn hart ziet een lichte wereld

 

 

In welke opmerkelijke tijd leven we! Wie had enkele jaren geleden zich een wereld voor kunnen stellen zoals die zich nu aan ons voordoet? Midden in deze uiterlijke veranderingen en ongewisheden blijkt Een cursus in wonderen een stabiele, onverstoorbare gids naar vrede.
Want in en voorbij al wat ik waarneem – ook in mijn persoonlijk leven -, valt een prachtig licht te ontdekken:

Je hoeft niet te blijven geloven in wat niet waar is, tenzij jij dat verkiest. Dat alles kan letterlijk in een oogwenk verdwijnen, omdat het slechts een valse waarneming is.

Wat is niet waar? Afscheiding! Een ‘donkere’ wereld, vol ‘verontrustende’ toestanden, waarover ik zorgen kan hebben. Hoe bedrieglijk echt mijn zorgen ook kunnen lijken – wereldwijd of persoonlijk -, niettemin komen ze neer op een valse waarneming, niet in overeenstemming met wie wij zijn.

Hoe verder? In diezelfde alinea staat iets buitengewoons:

De wereld heeft nog geen allesomvattende herontwaking of wedergeboorte beleefd. Zo’n wedergeboorte is onmogelijk zolang je doorgaat met projecteren oftewel miscreëren. Maar het ligt nog altijd in je vermogen om uit te breiden.

Een allesomvattende herontwaking. De wereld, wij allen dus, hebben die nog niet meegemaakt. Dát zo’n ontwaken niettemin genoemd wordt, is geweldig nieuws. Er is dus zoiets mogelijk! Sterker nog, in een latere paragraaf:

… neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in …

Waarmee gezegd is dat dit ‘Grote Ontwaken’ bezig is plaats te vinden. Hoe zou het zijn om dit serieus te nemen? De wereld – wij met z’n allen, de mensheid –  is bezig wakker te worden uit een nachtmerrie van afscheiding. Midden in die nachtmerrie wordt ons verteld dat ontwaken hieruit níet mogelijk is als we projecteren, maar wél mogelijk als we uitbreiden.

Wát projecteren? Schuld, in het groot en in het klein: een foute, donkere wereld, foute mensen, foute dingen die ons overkomen rond gezondheid, financiën, werk, contacten… In plaats van schuld projecteren, wát uitbreiden? Liefde! Licht, vrede en vreugde, in het groot en in het klein:

… neem in het Grote Ontwaken jouw plaats in …

Hoe wordt dit méér dan woorden? Heeft dit praktische betekenis voor mij, in mijn dagelijks leven? Als je het de Cursus vraagt, zeker. Als schepping van God besta ik uit licht en liefde. Dé grote uitdaging, de grote kans van precies deze tijd – waarin ik niet toevallig leef – is dat ik nú licht en liefde uitbreid, naar het grote toe én in het kleine. Maar hoe dan?

De sleutel is het hart. Wat ziet mijn oog? Een uiterlijke wereld, vol mensen en omstandigheden die tekort schieten. Wat ziet mijn hart? Een lichte wereld, vol scheppingen van God, volop bezig te ontwaken.

Ja, ik neem mijn plaats in. In de kleine kring die ik persoonlijk noem. In het grote geheel waarvan ik deel uitmaak. Een lichte wereld, die ik zien kan vanuit mijn hart. Welkom, elke kans op ontwaken die zich aandient!

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde,
zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien.
En dit verkies ik te zien.

de jaargroep…

…als een gezamenlijke toewijding: ik wil samen met velen blijvende vrede helder voor ogen houden als mijn ene doel. Ik mag – gesteund door machtige gezellen – een licht zijn, door licht te leren zien, in elke situatie die zich presenteert. Dit is mijn en onze meest wezenlijke rol in deze wereld, in deze tijd. Ons praktisch leermateriaal: alles wat in ons leven speelt, in het groot, in het klein. Onze heldere gids: Een cursus in wonderen.Data (tussentijds instromen is mogelijk):

De zaterdagmiddagen 23 okt, 20 nov, 18 dec 2021;
15 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 apr 2022
Van 14.00 – 16.30 uur

Inhalen of kosteloos extra deelnemen op:

de woensdagmiddagen 6 okt, 3 nov, 1 dec 2021;
5 jan, 9 feb, 9 mrt, en 6 apr 2022
Van 14.00 – 16.30 uur.

Kosten

Voor de serie € 171,50 p.p.; 
Bij tussentijds instromen betaal je voor de resterende maanden t/m april;
overleg over kosten is altijd mogelijk!

Info

Tel. +31 (0)30 695 03 28

Inschrijving

Vindt plaats door overmaking van bovenstaand bedrag naar:
het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21   –   (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson te Zeist, o.v.v. ‘zaterdag-jaargroep 2021-2022’,
plus inzending van onderstaand formulier.

 


Inschrijfformulier

Ik schrijf mij/ons in voor de zaterdag-jaargroep 2021-2022 met Koos Janson: ‘Mijn hart ziet een lichte wereld’

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).

  Jaargroep

  Aantal personen

  à € 171,50 p.p., of de resterende maanden t/m april X maal € 24,50.

  Ik maak uiterlijk een week vóór de eerste bijeenkomst (i.v.m. verwerkingstijd) het bedrag over op het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21, BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson te Zeist o.v.v. 'zaterdag-jaargroep 2021-2022'.

  Eventuele vragen en/of opmerkingen

  (Fotografie: Fred Manschot)