Woensdag – jaargroep 2023 / 2024 – online

 

MIJN HART ZIET EEN VRIJE WERELD

 

 

Zie dat je zonder conflict bent,
vrij en in vrede

 

Hoe vrij ervaren we – juist in deze roerige tijden – de wereld die wij zien ‘met de ogen van het lichaam’? En hoe vrij ervaren wij onszelf, in deze wereld die wij zien? Bestaat er voor ons vrijheid, echt vrij zijn? Hier is een krachtig antwoord op, in Werkboekles 80 van Een cursus in wonderen:

Zie dat je zonder conflict bent, vrij en in vrede.

Ja, zie het in, herken dit, stelt de Cursus hier. Je bént vrij, zonder conflict en in vrede, want zo ben je in werkelijkheid geschapen. En ja, we leken die kostbare ervaring van conflictloze vrijheid en vrede kwijt te zijn. Hoezo? Door wat? Het antwoord in les 79 en 80: door te kiezen voor afscheiding. Ons ‘enige probleem’!

Het probleem van de afscheiding, dat eigenlijk het enige probleem is, is al opgelost. Als je zou kunnen inzien dat jouw enige probleem afscheiding is, ongeacht de vorm die het aanneemt, zou je het antwoord daarop kunnen aanvaarden omdat je het belang ervan zag.

Elke dag weer creëer ik afscheiding. Door te oordelen, door af te wijzen. Evenzo, elke dag weer heb ik de kans deze illusie ongedaan te maken. Door te vergeven, te omarmen. Dát is het antwoord!

Het probleem is een grief, de oplossing een wonder.

Eén probleem, één oplossing. Vrijheid van conflicten is jou gegeven.

Ik ben – in eeuwige werkelijkheid en zelfs in de wereld van tijd en ruimte – vrij, zonder conflict en in vrede. Het is mij door God gegeven. Geef ik het ook mijzelf?

En nu de praktijk. Is dit realistisch? Antwoord van de Cursus: jouw vrijheid valt echt te ervaren onder alle uiterlijke omstandigheden. Heb ik daar iets voor te doen? Ja, kies om door oefening bedreven te worden op het pad van totale en onmiddellijke vergeving. Dan geldt:

Er doet zich niets voor dat niet met onmiddellijke en totale vergeving wordt beantwoord. Laat me inzien dat dit probleem is opgelost.

Dit wil ik! Dit, mijn éne probleem – afscheiding door een oordeel – opgelost zien door de éne oplossing: ‘Liefde, hier weerspiegeld in vergeving’. Zo zal ik rechtstreeks ervaren dat ik vrij ben.

En vervolgens, vanuit die innerlijke ervaring van vrijheid, wat zie ik dan?

Hier in het heden wordt de wereld bevrijd.

Wat mooi en diep. Dankzij de liefde in mij vertrouw ik mij volledig toe aan het wonderbare nu. Zo bevrijd ik de wereld, zelfs met al haar huidige woelige verwikkelingen. Ik kijk met de ogen van mijn ‘Grote Hart’.

Mijn veroordelende denken –mijn egostaat – ziet een veroordeelde wereld van slechtheid en pijn, vol dreiging en gevaar. No good, zeg ik dan. En ik houd mijn (kleine) hart vast…

Mijn liefdevolle waarneming – de wonderstaat – laat mij iets heel anders zien: een wereld van wonderen, een wereld vol kansen, vol schoonheid en betekenis. Want liefde ziet ánders!

Dit wil ik heel graag leren. Vanuit eeuwig vrij zijn mijn vrijheid leven, en de wereld bevrijden van mijn eigen droom van kommer en kwel. Een cursus in wonderen kent de route. Mijn ‘Grote Hart’ ziet het: vrijheid!

Ik heb geen ander doel voor vandaag dan te kijken naar een bevrijde wereld,

bevrijd van alle oordelen die ik heb geveld.

Want God heeft gewild dat lachen elke traan vervangt
en dat Zijn Schepping opnieuw vrij is.

de jaargroep…

…als een gezamenlijke toewijding: ik wil samen met velen juist nu in de wonderstaat van vrede mijn innerlijke vrijheid, in een vrije wereld vol liefde, helder voor ogen zien. Ik mag – gesteund door machtige gezellen – een licht zijn, door vrijheid te zien in elke situatie die zich presenteert.

Dit is mijn en onze gedeelde rol in deze wereld, in deze tijd. Ons praktisch leermateriaal: alles wat in ons leven speelt, persoonlijk én wereldwijd. Onze heldere gids: Een cursus in wonderen.

 


 

Data (tussentijds instromen is mogelijk):

de woensdagmiddagen
4 okt, 1 nov, 29 nov 2023;
3 jan,7 feb, 6 mrt, en 3 apr 2024
Van 14.00 – 16.30 uur

Inhalen of kosteloos extra deelnemen op:

de zaterdagmiddagen
21 okt, 18 nov, 16 dec 2023;
13 jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr 2024
Van 14.00 – 16.30 uur

Kosten

Voor de serie € 182,- p.p.; 
Bij tussentijds instromen betaal je voor de resterende maanden t/m april;
overleg over kosten is altijd mogelijk!

Info

Tel. +31 (0)30 695 03 28

Inschrijving

Vindt plaats door overmaking van bovenstaand bedrag naar:
het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21   –   (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson te Zeist, o.v.v. ‘woensdag-jaargroep 2023-2024’,
plus inzending van onderstaand formulier.
 


 

Inschrijfformulier

Ik schrijf mij/ons in voor de woensdag-jaargroep 2023-2024 met Koos Janson: ‘Mijn hart ziet een vrije wereld’

  Voornaam

  Aanhef
  DhrMevr

  Achternaam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoon

  E-mailadres

  Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

  E-mailadres 2 (bij aanmelding van twee personen).

  (als ieder op haar/zijn eigen mailadres de Zoom inloggegevens wil ontvangen, vul hier dan het tweede mailadres in).

  Jaargroep

  Aantal personen

  à € 182,- p.p., of de resterende maanden t/m april X maal € 26,- per kalendermaand.

  Ik maak uiterlijk een week vóór de eerste bijeenkomst (i.v.m. verwerkingstijd) het bedrag over op het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21, BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson te Zeist o.v.v. 'woensdag-jaargroep 2023-2024'.

  Eventuele vragen en/of opmerkingen

  (Fotografie: Fred Manschot)