Leiden – Jaargroep 2020 / 2021 – online

Vrede is mijn ene doel

 

Vergeet niet dat de motivatie tot deze cursus het bereiken en behouden van de staat van vrede is.

 

Een cursus in wonderen

 

 

Waar staan we nu, in deze tijd? Hoe van hieruit verder? Deze wereldwijde vragen roepen om een kristalhelder antwoord. Maar is er zo’n passend, opwekkend, ook praktisch haalbaar antwoord?

Ja natuurlijk, letterlijk: natuurlijk! Wij zijn Zelf geschapen als het antwoord! Als we echte vervulling zoeken – en dat doet iedereen altijd – waar die is: binnenin, en niet van buitenaf, dan kunnen en zullen we die vinden. Heel praktisch. Om vandaaruit te leven in een wereld die de kleur aanneemt van vervulling. Wordt het – persoonlijk en collectief – geen tijd?

Een werkelijk vervullende staat van zijn, dát willen we. Een zijnsstaat vol scheppingskracht, vitaliteit en vreugde. Een werkelijk betekenisvolle rol voor ieder van ons, een waardevolle bijdrage aan de samenleving, in deze tijd. En ja, dit blijkt mogelijk.

We zijn gegroeid, ieder op z’n eigen plek. Onze ervaringen, de bestudering, en bovenal de toepassing van Een cursus in wonderen hebben ons gebracht tot kostbare, effectieve inzichten, beschikbaar nu. Ze liggen voor ons klaar, om geaccepteerd en in praktijk gebracht te worden.

Een eerste, fundamenteel inzicht vinden we in de beklemtoning van de Cursus dat het wijs is om je levensdoel helder voor ogen te hebben. Laat dat doel vrede zijn! Vrede, een absoluut bestendige staat van zijn, onafhankelijk van welke uiterlijke omstandigheden dan ook, voluit en vreugdevol geleefd in het leven van alledag. Die vrede! En vrede blijkt liefde. Liefde blijkt vrede.

In een prachtige paragraaf (T17.VI) legt de Cursus uit hoe waardevol en praktisch nuttig het is om midden in de specifieke keuzes die het leven ons presenteert, ons bewust te zijn van het doel dat we met die keuze willen dienen.

Wat wil ik dat hiervan komt? Waartoe dient het?

Is je doel ego? Dan zal je leven een ego-verhaal worden in natuurlijk een ego-wereld. Je keus bepaalt: afscheiding, conflict, pijn, tekort. Is je doel liefde en vrede? Dan zal jouw wereld onder je ogen transformeren tot de omgeving die jouw keus voor liefde en vrede weerspiegelt. Je keus bepaalt!

Als de situatie voor waarheid en innerlijke gezondheid wordt gebruikt, moet het resultaat ervan wel vrede zijn.

Het is zó verhelderend en hoogst effectief om het leven te leven vanuit één alomvattend doel. Al het andere is onnodige complexiteit. Omwegen en zijsporen, zoals de Cursus het noemt.

Nóg twee andere, beproefde én goedbevonden inzichten staan voor ons klaar om aanvaard en in alle omstandigheden, ook in deze uitdagende tijd, toegepast te worden. Alleen volmaakt vertrouwen in de nodige Hulp zal ons de liefde en vrede brengen die we verlangen. En alleen oneindig geduld met onszelf en ieder ander zal ons nú al een wonderbaarlijke staat laten ervaren, die we herkennen als de vrede en vreugde die we zochten.

Eén doel, volmaakt vertrouwen, oneindig geduld. Dit is voldoende. Welkom nú in vrede!

Er is een plaats in jou waar volmaakte vrede heerst.

Er is een plaats in jou waar niets onmogelijk is.

  

de jaargroep…

…als een toewijding: ik wil echte, blijvende vrede helder voor ogen leren houden als mijn ene doel, zodat ik vrede vind in elke situatie. Dit is mijn meest wezenlijke rol in deze wereld, in deze tijd. Ons leermateriaal: alles wat in ons leven speelt. Onze gids: Een cursus in wonderen.

 

 


 

Data: tussentijds instromen voor de rest van de serie is mogelijk!

De zaterdagmiddagen 24 okt, 21 nov, 19 dec 2020;
23 jan, 27 feb, 27 mrt, 24 apr 2021
Van 14.00 – 16.30 uur.

Inhalen of kosteloos extra deelnemen op:

de woensdagmiddagen 7 okt, 4 nov, 2 dec 2020;
6 jan, 10 feb, 10 mrt, en 7 apr 2021
Van 14.00 – 16.30 uur

Kosten

Voor de serie € 171,50 p.p.; 
Bij tussentijds instromen betaal je de resterende maanden t/m april.
overleg over kosten is altijd mogelijk!

Info

Tel. +31 (0)30 695 03 28

Inschrijving

Vindt plaats door overmaking van bovenstaand bedrag naar:
het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21   –   (BIC: TRIONL2U)
t.n.v. J. Janson te Zeist, o.v.v. ‘Leiden 2020-2021’,
plus inzending van onderstaand formulier.

 

Inschrijfformulier

Ik schrijf mij/ons in voor de jaargroep Leiden 2020-2021 met Koos Janson: ‘Vrede is mijn ene doel’

Aanhef
DhrMevr

Voornaam

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon

E-mailadres

Als je geen correct e-mailadres vermeldt, kunnen wij je niet meer bereiken voor vervolginformatie.

Jaargroep

Aantal personen

à € 171,50 p.p., of de resterende maanden t/m april X maal € 24,50.

Ik maak uiterlijk twee weken vóór de eerste bijeenkomst (i.v.m. verwerkingstijd) het bedrag over op het Triodos banknummer: NL10 TRIO 0788 8018 21, BIC: TRIONL2U t.n.v. J. Janson te Zeist o.v.v. 'Leiden 2020-2021'.

Eventuele vragen en/of opmerkingen

(Fotografie: Fred Manschot)