‘Vergeven is een welkom aan het Zelf’

Uit de lezing ‘Jij bent die Schepping van God’ (CD 18)