‘Je bént liefde en je hébt emoties’

Uit de lezing ‘Eerlijk omgaan met emoties’ – hoe leer ik stabiel te zijn?’ (CD 40)