‘De bedenksels van het ego, geherinterpreteerd’

Uit de lezing ‘De levende ervaring van de Heilige Geest’ (CD 33)

https://vimeo.com/22123541?from=outro-embed