Interview over de cursus

Cover interview cursusHebben we niet een ego nodig hier op aarde?
‘We hebben onze persóónlijkheid nodig, om te leren en te communiceren. Er is niks mis met een krachtige persoonlijkheid! Een kostbaar instrument, een prachtig hulpmiddel, net als een computer, een auto of een horloge. Het staat je ter beschikking. Maar het ego is een vals etiket, geplakt óp die persoonlijkheid: die persoon, dat mensje van de dag, dat broze lijf, die kluwen heftige emoties, dat ben ik! En dat zijn we dus helemáál niet, dat hébben we. We zijn geen individuele persoonlijkheid, we beschíkken daarover, en dat is heel wat anders.’

De Cursus zegt dat het ego ons een diep gevoel van schuld geeft. Hoe komt dat? Waar komt die schuld vandaan?
‘Ik zei al, het ego is een idee. Het idee: ik ben mijn lichaam, mijn gedachten en gevoelens, ik ben begrensd. En dat voelt niet neutraal. Dat wordt beleefd als: ik ben beperkt. En vervolgens voel je: ik schiet tekort. Zoveel fouten, zoveel tekorten. Onder invloed van het idee van ontoereikendheid ontstaat het gevoel van schuld.’

Kun je iets meer zeggen over de betekenis van vergeving in de Cursus?
‘Vergeving is precies waar het om draait. Je geloof een klein ik te zijn bezorgt je een schuldgevoel. Eigenlijk zit het nog dieper. Je gelooft dat je je afgescheiden hebt van God, je Schepper, je Oorsprong. Dat bezorgt je een diep gevoel van schuld. Van de schuldgevoelens vanwege tekortschieten zijn we ons bewust. Maar dat geloof in schuld vanwege een zelfgekozen afscheiding van God zit véél dieper in een mens. Het verhaal van Adam en Eva staat daar symbool voor.’

Geldt dat ook voor atheïsten?

‘Ook voor atheïsten! Het is misschien niet bewust, maar wel universeel. La condition humaine. Maar dat gevoel, stelt de Cursus, is in feite zó ondraaglijk dat je er twee ‘slimme’ dingen mee doet, je ontkent het en projecteert het. Je ontkent het in jezelf, en dan gaat dat gevoel ondergronds en verziekt je bestaan ‘vanuit de kelder’.
Onbewuste schuldgevoelens zijn destructief. Je bent er helemaal niet van af! Ze programmeren ellende. En bij projectie plaats je je schuldgevoel buiten jezelf, en dan zijn anderen of omstandigheden schuldig aan jouw pijn. Je bent slachtoffer.
De Cursus leert je te kiezen voor liefde als het antwoord op je eigen schuldgevoelens en je schuldprojecties op anderen. Je laat je oordeel los, je vergeeft. Je leert het te doen, een enorme bevrijding! Die opluchting kun je heel fysiek voelen, verrassend, alsof het letterlijk in je hartstreek gebeurt.
Wat die afscheiding van God betreft: geen zorg! God houdt van je, je kunt je nooit echt afscheiden van alomtegenwoordige Liefde. Word maar wakker uit die nachtmerrie. Accepteer je onschuld. Een hoofdthema in de Cursus.’

download