“Ik ben de moed kwijt.”

Welkom in de wonderstaat

Maandelijks komen Cursusstudenten op verschillende plaatsen in Nederland en België enthousiast bijeen, om een dagdeel samen met Koos Janson en zijn vrouw Doris geïnspireerd te worden tot een nieuwe sta(at). Hier een interactief fragment uit zo’n bijeenkomst.

“Je Vriend gaat met jou mee. Je bent niet alleen. Niemand die een beroep op Hem doet, doet dat tevergeefs.”

(WdII.Nw.1:2-4)

Ik ben de moed kwijt

Ik ben de moed kwijt. Het lijkt wel of ik blijf vasthouden aan het oude.
Hoe ziet dat eruit in jouw situatie?

Op mijn werk gaat het niet, ik loop vast.
Wat speelt er?

Ik ben heel negatief over mezelf, ik  doe het gewoon niet goed.
Zien anderen dat ook zo?

Ik denk dat ik niet wíl vertrouwen.
Jij dénkt dat je niet wilt vertrouwen. Dat dénk jij!

 Ja – nee, het ís zo!
Je kijkt – onder leiding van het ego – naar jezelf als persoon. Stel je nu eens voor dat God naar jou kijkt. Wat zou Die zeggen over jou? Je hebt nu gehoord wat jij zegt over jou: “Ik ben negatief. Ik vertrouw niet.” Laten we ons nu eens inleven in hoe God naar je kijkt. Hoe kijkt onvoorwaardelijke Liefde, Gods Heilige Geest naar jou, naar de persoon in jouw verhaal? Leef je in…

… dat het oké is…
“Het is oké, Schat van Mij.”, zegt God. Hoe kijkt Hij nog meer naar je? 

… dat ik het goed doe…
“Je doet het goed, Schat van Mij.” Wat een support.

Ja, maar …
Blijf je inleven.  Met “ja, maar…” ga je terug naar jouw kijk op de zaak. Neem ruimte om te luisteren naar God. Hij zegt: je doet het goed. Wat verder? Stem je af. Hoe kijkt Liefde, Die van je houdt, naar jou?

…dat het mag…
Het mag! Alles wat plaatsvindt in je leven, al je emoties, het mag er zijn. Wat zegt God nog meer? Blijf geïnteresseerd in hoe God naar je kijkt. Maak die wending. Hoe kijkt oneindige Liefde naar jou?

…als oneindige Liefde…
En wat reikt Die je aan? Blijf voelen, hoe benadert God jou? 

…liefdevol…
Liefdevol – wat doet Hij?

Hij zegt dat het goed is…
“Het is goed.” Hij zegt het zó zachtaardig in je hart: “Schat van Mij, het is goed!” Doet God méér?

Ja, Hij houdt van me.
Hij houdt van je – “Ik hou al een eeuwigheid lang van je!” Hij raakt je aan met Zijn Liefde. Blijf maar kijken. Hij draagt je, Hij helpt. Hij zegt: “Als je Me een beetje dichterbij laat komen, kan Ik voor je zorgen. Ik steun je en bescherm je, en leid je in alles. Ik ga met je mee. Ik ben er. Ik kan zóveel voor je zijn! Wil je het Me toestaan?”

Dat doe ik blijkbaar niet. Ik kan het niet.
Je laat ‘ik’ weer kijken naar ‘ik’. Vraag dat nu eens aan God: “Doe ik het blijkbaar niet?”. Wat zegt Liefde?

…ik doe mijn best…
Liefde zegt: “Mijn Schat, je doet je best, je bent dit aan het leren!” Mag dat? Mag je het leren?

Jawel.
Ja. Voor een tijdje ben je het aan het leren. Als je luistert naar de mening van je ego over jou, is daar die zee van verdriet en ontkenning van jezelf. Al die tijd is daar een andere Stem, Die zegt: “Ik help je, wees welgemoed. Je doet het beslist niet zo slecht als je zelf denkt. Wat zet jij je in! En je bent bezig met Een cursus in wonderen. Wat een voortgang, wat een perspectief!” God is enthousiast over je… Dat kun je niet horen als je blijft luisteren naar je zelfkritiek. Je hebt dit onderscheid te maken.

Dit is de ontbrekende schakel. Je mag alles voelen wat je voelt, elke gedachte van zelfontkenning, zelfhaat, wanhoop. Maar kijk ernaar samen met God. Breng het bij Hem. Zeg: ‘Wat vindt U nou van me?’ Dit heb je te doen. Breng jouw kijk bij God. Communiceer met Gods Geest. Tot nu toe communiceerde je vooral met jezelf. In het Tekstboek lees je:’[God] vraagt slechts dat Hij hoort dat jij Hem ‘Vriend’ noemt.’ (T30.II.1:12)

Met God communiceren is niet zo moeilijk. Luister nog eens. Wat zegt Gods Stem je op dit moment? Luister maar. Je zult geen fout antwoord geven. Wat zegt Hij?

…Ga zo door…
“Ga zo door”. Dít is de wonderstaat. Je bent zó gezien in je bereidwilligheid! God heeft je geantwoord. Doe het zo. Breng je kwesties bij Hem. Vertrouw God maar dat Hij God is en dat Hij antwoord geeft. Dit is communicatie. Zet de stap, en je zult dit ervaren. Zo staat het in het Nawoord van het Werkboek: ‘Je Vriend gaat met jou mee, je bent niet alleen.’ In feite is dit heel je training: breng je ding bij God.

download