Werkelijk vrij zijn is mogelijk!

Werkelijk vrij zijn is mogelijk!

Koos-met-boek-vrijst“Ik ga je iets voorlezen uit een blauw boek. Het gaat over vrijheid. Voor de duidelijkheid: we hebben het niet over het concept vrijheid. Iedereen kan zich wel een beeld vormen van wat het is om vrij te zijn, of zichzelf wijsmaken dat hij vrij is, maar daar hebben we het níet over. We hebben het over de ervaring van vrijheid. We hebben het over de realiteit van vrij zijn, die Een cursus in wonderen ons aanreikt.

Hier komen twee zinnen uit Werkboekles 199, die als centrale gedachte heeft:

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

De ene is de eerste zin van de toelichting op dit Werkboekidee, de tweede staat vijf alinea’s verder, en – het zal je niet verbazen – beide zinnen gaan over vrij zijn, de uit de eerste hand ervaring van werkelijk vrij zijn, voorbij alle theorie.

Die twee zinnen samen vertellen het héle verhaal: wat niet werkt en wat wel werkt. Zo doet de Cursus dat iedere keer. Wat niet, wat wel. Dus nu ga je eerst horen wat niet werkt en daar kun je wellicht diepe herkenning bij ervaren. Gelukkig wordt je door de Cursus óók iets aangeboden dat wèl werkt! En je hart kan je vertellen dat het wáár is en dat dát de weg voor je is. Nog eens: we hebben het over de realiteit van vrij zijn. Hier komt het dan.

Vrijheid is absoluut onmogelijk, zolang jij een lichaam als jouzelf beschouwt.

Dit is de helft van het verhaal. Nu de andere helft:

De Heilige Geest is het thuis van elke denkgeest die vrijheid zoekt.

Kijk nu eens wat er tegen ons gezegd wordt:

Vrijheid is absoluut onmogelijk…

Absoluut onmogelijk! Dus er wordt verteld: vergeet het maar, je gaat het niet vinden, je gaat het niet ervaren. Absoluut onmogelijk…

…zolang jij een lichaam als jouzelf beschouwt.

Wanneer je vertrouwd raakt met de Cursus wordt het je duidelijk dat in het blauwe boek het woord ‘lichaam’ een symboolwoord is voor de ego-ervaring: ik ben een afzonderlijk persoon, een individu. Je denkt op een stoel te zitten, als lichaam. En je hebt ook nog eens privé-gedachten en -gevoelens. Een individuele persoon, zittend op een stoel.

Wat zegt nu de Cursus? Zolang jij je ego als jouzelf beschouwt, zolang jij een beperkte persoonlijkheid voor jezelf aanziet, zolang je gelooft dat je op de stoel zit, kun je het wel vergeten. Dat gaat je écht geen werkelijke vrijheid opleveren. Hopeloos, stelt de Cursus.

Gelukkig is daar die zin die vertelt wat dan wél werkt, anders zouden we helemaal gedeprimeerd raken. Wat werkt wél?

De Heilige Geest is het thuis van elke denkgeest die vrijheid zoekt.

Wat hier staat wil je begrijpen, omdat het je vrijheid belooft. Dus als het ego je thuis is, als we ons individu-zijn tot ons thuis gemaakt hebben – en dat hebben we -, kun je vrijheid, echt vrij zijn, vergeten. Het zal niet je ervaring zijn. Maar als je de Heilige Geest tot je thuis maakt, als je dáárin investeert, dan gaat het zeker gebeuren!

Kijk nu eens. In die eerste zin leek je aangesproken te worden als een lichaam op de stoel, als een ego, omdat je jezelf zo hebt leren zien. Maar nu, in deze zin word je aangesproken niet als persoon, maar als denkgeest, met een vermogen tot kiezen. Zie je het?

De Heilige Geest is het thuis van elke denkgeest die vrijheid zoekt.

Niet een lichaam dat vrijheid zoekt, niet een persoon die vrijheid zoekt, maar een denkgeest die vrijheid zoekt, die wil ontdekken wat het is om thuis te zijn in de Heilige Geest. Die wil leren die keus te maken.

Ook de Heilige Geest, maak er geen concept van, geen religieuze of spirituele gedachte – de Heilige Geest waar de Cursus het vele honderden keren over heeft, is een Realiteit, bestemd om een ervaring te zijn.

En hier wordt dus gezegd: als jij thuis wilt zijn in de ervaring van Liefde, als je dat echt wilt, en niet rust voor je geleerd hebt tot een diepe connectie te komen met de Heilige Geest, dán is er vrijheid voor je. Vrijheid!

Nu hebben we de twee dingen tegenover elkaar staan. Niet twee concepten. Twee ervaringen. Twee werelden, twee soorten leven. Een vrijheid die je zoekt maar nooit vindt. En een werkelijk authentieke, wonderbare ervaring van vrij zijn. Het grote geluk. Een beginnerspraatje? We zijn geen beginners! We zijn – mét de Cursus – onderweg, bezig met helder te worden over wat niet werkt en wat wel werkt. En je wilt voorbij concepten, je wilt de ervaring, en niets minder dan dat. Welkom in de wonderstaat.”