Dit is een jaar van vreugde

Koos-met-boek-vrijstDit is een jaar van vreugde

“We staan aan het begin van een nieuw jaar. En nu wil ik je iets voorlezen uit een blauw boek, iets over dat nieuwe jaar. Voordat ik dat doe, eerst een korte zin, die je eerder in het Tekstboek vindt. Kort, maar veelzeggend:

De denkgeest is zeer krachtig ..

T.2.VI.9:5

Wat een uitspraak. Dit gaat over jou, over ieder van ons. De denkgeest is zéér krachtig!

Hou dat even vast als basis.

Nu iets uit de Cursus vanuit een opmerkelijke bladzijde. Als je het op wilt zoeken, het staat op bladzijde 340 in het Tekstboek (T16.II.7-9). Inderdaad een opmerkelijke bladzijde: de enige in heel de Cursus waar vier keer staat:

Dit jaar ..

Hoe is dat gekomen? Wel, je mag het volgende vermoeden. Helen Schucman tekende Een cursus in wonderen op en was halverwege het Tekstboek. ’t Zal eind jaren ‘60 geweest zijn, rond het begin van januari. Wat krijgt Helen te horen in wat ze dan optekent? Dit jaar .., vier keer.

Er worden machtige dingen gezegd op die ene bladzijde. Laten we beginnen met wat daar op die bladzijde bovenaan staat:

Dit is een jaar van vreugde ..

En weet je nog hoe we begonnen? De denkgeest is zeer krachtig!

Nu heb jij iets, een gedachte, in handen die je klein kunt maken, óf toestaan groots te zijn. Want natuurlijk was dit speciaal voor Helen (en ‘compagnon’ Bill) bedoeld. Dat moet leuk voor hen geweest zijn, dit jaar, zo specifiek en dichtbij, vol speciale beloften voor hen. Wij kunnen het intussen helemaal van ons wegschuiven, met die zeer krachtige denkgeest van ons: dit was voor hén, toen, punt.

Je kunt ook beseffen: heilige woorden zijn altijd waar. Dat betekent, ze zijn altijd actueel. Dat betekent dat het (óók) gaat over DIT nieuwe jaar, dat nu voor ons ligt! DIT jaar, voor jou, voor mij, voor ieder van ons.

Met je zeer krachtige denkgeest heb je nu iets te pakken dat een goddelijke grootheid heeft. DIT jaar is een jaar van vreugde! Dit wordt tegen jou gezegd. Het staat er zwart op wit, voor jou. Het is voor jou een jaar van vreugde, als je wilt.

Daar begint die bladzijde mee. Daarná wordt dit heel genuanceerd uitgewerkt. Beslist de moeite waard om heel die pagina rustig te bekijken.

Ik pak er één ding uit en dat vind je meer aan het eind van die bladzijde in het Tekstboek.

Je kunt denken, hoe kom je nu tot die vreugde, hoe gaat dat gebeuren? Wel, hier komt één van de vier antwoorden, nog op diezelfde bladzijde:

Dit is het jaar om de ideeën die jou gegeven zijn toe te passen. Want deze ideeën zijn machtige krachten ..

Daar word je op gewezen. Máchtige krachten! Raakt je dat? Vat je dat op als ook geldend voor jou? Weet je wat je in huis hebt met die ideeën uit de Cursus? Kracht!

De zin gaat verder:

.. machtige krachten, bedoeld om gebruikt te worden en niet om onbenut te laten.

En nu heb je één antwoord op de vraag, hoe zal DIT jaar voor mij een jaar van vreugde zijn? Pas de ideeën uit de Cursus toe! Laat ze niet onbenut, zet ze in! Dat staat hier.

De tekst gaat nog verder, en dan komt iets waar je voor jezelf op zou kunnen reflecteren:

Ze hebben hun macht al voldoende voor jou bewezen, zodat jij je vertrouwen daaraan kunt geven en níet aan de ontkenning ervan.

Herken je dat? Als de Cursus nieuw voor je is, zeg je wellicht: nou, ik moet het nog zien… Maar als je enige tijd met de Cursus bezig bent, heb je vast inmiddels iets ontdekt: inderdaad, ze hebben hun macht in de praktijk van je dagelijks leven al voldoende bewezen…

.. zodat jij je vertrouwen daaraan kunt geven,

Denk nu nog eens aan die zeer krachtige denkgeest van je. Nu heb jij het voor het zeggen. In DIT jaar! Jij hebt de kracht in huis om deze machtige ideeën in te zetten, en ze jouw vertrouwen te schenken. En, wordt er nog bij gezegd: gebruik die kracht van je niet voor de ontkenning van kracht! Dat krijg je extra aangereikt. Kennelijk nodig! Jouw kracht kan kracht teniet doen. Doe er wat beters mee: gebruik de kracht van je denkgeest ten voordele van de kracht van de Cursusideeën!

Nu heb je méér dan dynamiet. Demonstreer het aan jezelf, als je wilt.

Voeg je vertrouwen toe aan de Cursusideeën, machtige krachten. Pas ze toe.

Dan is DIT jaar een jaar van vreugde voor jou!”