Geluk is overal

Koos-met-boek-vrijstGeluk is overal

“Ik wil je graag iets voorlezen uit een blauw boek. Je vindt het als de opening van een mooie Werkboekles, les 103.

“Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is. Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom is vreugde ook overal.”

WdI.103:1-5

Zo op het eerste gevoel klinkt dat mooi en kloppend. Het gaat over liefde, het gaat over geluk. Die twee gaan samen. Het past in het grotere thema van die hele les: “God, die Liefde is, is ook geluk.” Je hoeft dus niet bang voor God te zijn. God ontmoeten is geluk ontmoeten!

Er is een bijzondere diepte hier, die meteen ook heel praktisch is. Het gaat over ons.

“Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan.”

Wie geloven wij dat we zijn? Deze les heeft alles te maken met wat de Cursus vereenzelviging met je Identiteit noemt. Als we samengevallen lijken met een individueel, apart staand zelf, dan hebben we het niet over liefde, die het Tekstboek zo helder aanduidt als “dat wat alomvattend is”. We leven als een afgescheiden, ego-gericht zelf. We staan apart, los van die alomvattende liefde.

“Geluk is een eigenschap van liefde. Het kan er niet los van staan. Evenmin kan het worden ervaren waar geen liefde is.”

Als we vereenzelvigd zijn met de persoonlijkheid, samenvallen met een individueel zelf, drúk met oordelen, valt echt geluk niet te ervaren. Dat is de praktische implicatie hier. Je kunt het wel zoeken, als persoon – sterker nog: dat doet iedereen ook – maar je zult het nooit vinden.

Mocht je het willen vinden, dan heb je een andere vereenzelviging nodig: met je Zelf als liefde. Je hebt jezelf te herontdekken als liefde. Heel de Cursus is erop uit je op een praktische manier op dat spoor te zetten: leer vergeven!

Een afgescheiden, oordelend, aanvallend en verdedigend zelf vindt geen geluk. Dat staat hier eigenlijk. Maar in een staat van liefde, als de keus gemaakt is voor liefhebben, dus vergeven, dan is geluk verzekerd. Je hoeft niet meer op zoek. Het is precies daar.

En iedereen wéét dat! Iedereen weet: wanneer hij in een staat van liefde is, al is het maar nog zo kort, op dat moment is er geluk. Liefde is de mooiste ervaring in je leven.

Nu gaat de toelichting in die les nog verder.

“Liefde kent geen grenzen, want ze is overal. En daarom is vreugde ook overal.”

Dit verzekert je dat je geluk kunt vinden daar waar het is. Overal!  Er is geen plek te bedenken waar liefde – alomvattend – niet is. Daar waar je bent is liefde te vinden als je liefde wilt zijn. In onze Identiteit is geluk te vinden.  En het mooie is: de Cursus maakt dat praktisch. Vergeef, en ontdek wie je bent.”