Een antwoord waarbij niemand verliest…

Koos-met-boek-vrijstEen antwoord waarbij niemand verliest…

“Hier komt iets moois uit een blauw boek:

Wees ervan overtuigd dat elk antwoord op een probleem dat de Heilige Geest oplost, er altijd een is waarbij niemand verliest.”.

 

T.25.IX.3:1

Wat een waarheid. Het geldt voor jou in specifieke situaties, telkens wanneer je geneigd bent in termen van ‘partijen’ te denken, elk met een eigen belang. Het geldt ook voor heel deze wereld in haar nood op dit moment, in wat er allemaal speelt. Lees het nog eens zo:

Wees ervan overtuigd dat elk antwoord op een probleem dat de Heilige Geest oplost er altijd een is waarbij niemand verliest..

Dat is wat ‘deze wereld’, gegrepen door het geld, dat wil zeggen zelfzuchtigheid, op dit moment nog steeds niet begrepen heeft. Daarom komt de ene ‘oplossing’ na de andere en ze komen niet van een heilige geest. Ze komen van een collectieve kleingeestigheid, die uit is op eigenbelang.

En er moet altijd iemand verliezen. De ander! Dat is wat er nu plaatsvindt. De ‘markten’, de ‘beschermende’ politiek, de ‘vrije’ economie. De ‘nieuwe’ aanpak is geen aanpak, het is oplossingen zoeken zonder een heilige geest. In die kleingeestigheid moet iemand verliezen.

Weet je wie? De zwakste. Dat vindt tenminste de sterkste. Dat zie je op dit moment. Het zal niet werken. We gaan zozeer deze doodlopende weg in dat we een keer ontdekken dat dit niet werkt.

Maar daar hoef jij niet op te wachten! Sterker nog je kunt een voorbeeld, een toonbeeld, een demonstratie zijn dat iets ánders werkt.

Als we een probleem hebben en we geven het aan de Heilige Geest, we vragen de Heilige Geest in ons om een oplossing, dan komt er beslist een oplossing waarbij niemand verliest. Dat is praktisch in je eigen leven waar te nemen. Ontdek dat maar.

In de tijd van ‘nog geen waarheid’ denk je: er móet iemand verliezen.
In de 1ste fase denk je: laat de ander dan verliezen en laat ik winnen.
In de 2e fase van ‘nog niet thuis zijn’ draaien we het om: wel laat ik dan maar verliezen, laat de ander winnen
Maar tenslotte beseffen we hoezeer de Cursus gelijk heeft: niemand hoeft te verliezen. Er is winst voor iedereen.

Weet je de hoe de Cursus dat noemt? ‘De rechtvaardigheid van de Hemel’. Ga maar lezen. Hoofdstuk 25, paragraaf IX.”