Wat voor dag besluit jij te hebben?

Koos-met-boek-vrijst

Wat voor dag besluit jij te hebben?

“Ik wil je iets voorlezen uit een blauw boek. Het gaat om twee gedenkwaardige zinnen, met het vermogen om een krachtige uitwerking in ons leven te hebben. Je vindt ze in het Tekstboek, hoofdstuk 30, paragraaf I.

Dat is trouwens een fascinerende passage. Er is daar sprake van ‘regels voor beslissingen’. Hoe neem je beslissingen? Met welke houding? Vanuit welke grondtoon? Op eigen houtje, of samen? Er staan verrassende dingen in, en hier vinden we ook de twee volgende bijzondere zinnen:

 “Wiens koninkrijk is de wereld vandaag voor jou? Wat voor dag besluit jij te hebben?”

 T30.I.16:8-9

Twee ogenschijnlijk verschillende vragen, maar duidelijk in één adem. Wat gaat het worden?

“Wiens koninkrijk is de wereld vandaag voor jou?”

Als je vertrouwd bent met de Cursus voel je nu al een beetje aan waar dit in de context heen gaat: wordt het vandaag het ego? Is dat de wereld voor jou, het koninkrijk van het ego? Of is de wereld voor ons de plek ‘waar de liefde troont’? Het domein van Gods Heilige Geest? De wereld, beleefd als een goddelijk koninkrijk, waar geen kleingeestige angstwetten gelden, maar Gods liefdevolle wetten het voor het zeggen hebben.

Elders in de passage wordt het nog op een andere manier gezegd: wordt het ‘een droom van oordeel’, of ‘de Stem namens God’?

De wereld. Als je de Cursus niet kent dan denk je: de wereld is gewoon de wereld. Je hebt het ermee te doen, punt uit. De Cursus stelt dat heel anders: de wereld is de wereld die jij ziet, en dat zou zó een andere kunnen zijn, afhankelijk van de keuze die je maakt!

 “Wiens koninkrijk is de wereld vandaag voor jou?”

Er zijn twéé werelden waartussen je kiezen kunt, met ieder een eigen leidend beginsel: egowereld, of Gods wereld. Angst als de baas, of liefde als Inspirator. En dan komt meteen de volgende vraag:

 “Wat voor dag besluit jij te hebben?”

Wat een mooie combinatie met die eerste vraag. Precies op het moment dat we de keus maken wiens koninkrijk de wereld vandaag is, besluiten we wat voor dag we willen hebben.

Hiermee wordt het praktisch. Ons antwoord bepaalt onze ervaring. Misschien voelden we de pijn die het kenmerk is van de egowereld. Acute pijn, of meer latent, maar toch aanwezig, als een dreiging. Nu kunnen we kiezen. Onze wereld verandert. Een keus voor liefde als leidraad geeft ons een totaal andere dag. De kenmerken? Vertrouwen, een gevoel van innerlijke zekerheid, vrede.

Dit is de dag die wij graag in willen gaan. Wiens koninkrijk is de wereld? Wij mogen het zeggen. En als je wilt leren hoe je beslissingen niet in je eigen eenzame ik hoeft te nemen, kijk dan eens naar die eerste paragraaf van hoofdstuk dertig.”