Houd je gaven helder in je bewustzijn

Koos-met-boek-vrijst

Houd je gaven helder in je bewustzijn

“Ik ga je iets voorlezen uit een blauw boek. Het staat in een prachtige Werkboekles, les 122. De kerngedachte daar is:

“Vergeving biedt alles wat ik wens.”

Het gaat in die les over alle mogelijke gaven die je zult ontvangen, als je ervoor kiest om te vergeven. Al je wensen worden vervuld! Gaven van God ontvang je dan. Dat woord ‘gaven’ lees je daar keer op keer. Het is een buitengewoon krachtige, hoopvolle les.

Over die gaven wil ik je iets voorlezen dat je aan het eind van deze les aantreft.

 

“Houd je gaven helder in je bewustzijn, terwijl je in het hart van alle verandering het onveranderlijke, en achter uiterlijke verschijnselen het licht van de waarheid ziet.” 

WdI.122.13:4

Wat wordt daar nu gezegd? Wel, er stond nog iets vóór:

“Laat je gaven gedurende de dag niet wegebben ..”

Als je de dag goed begonnen bent door stille tijd te houden, en je bent in vrede nu, let dan goed op als je het praktische leven instapt:

“Houd je gaven helder in je bewustzijn ..”

Er zijn gaven voor jou, je kunt ze ontvangen. Alle goede dingen, ze zijn er voor jou, houd dat vooral helder in je bewustzijn, wat er ook lijkt te gebeuren!

Het is zó makkelijk om te vergeten dat je een schepping van God bent. Dat je niet een lichaam, maar geest bent, geschapen als geluk en als kracht. Het is zó makkelijk om dat kwijt te raken!

En daarom wordt hier gezegd (in het Tekstboek heet dat: ‘waakzaamheid’):

“Houd je gaven helder in je bewustzijn ..”

Vervolgens krijgen we in die les twee tips om dat praktisch te kunnen verwezenlijken. Het is makkelijk gezegd: houd je gaven toch hélder in je bewustzijn! Maar hoe doe ik dat dan? Daarvoor zijn die twee tips. Ten eerste:

“.. terwijl je in het hart van alle verandering het onveranderlijke [ziet] ..”

Onze persoonlijkheid is vaak nogal op zijn hoede bij verandering, is het niet? Dan zeggen we: tja, het is maar weer afwachten of daar iets goeds van komt… (zucht) Maar hier wordt gezegd: in het hart van alle verandering, zie precies dáár het onveranderlijke!

Eigenlijk maakt welke verandering dan ook niet uit. In je innerlijk zijn nog steeds de gaven. Die gaan met je mee, óók als omstandigheden veranderen. Een vorm die verandert is altijd behulpzaam, stelt de Cursus in het Handboek (H4.I.3:7). Goed nieuws! Wat achter de vorm zit is nog steeds onveranderlijk aanwezig. Dat wordt hier gezegd.

Dus wees vooral niet bang voor verandering. Maar laat áchter verandering je geestesoog vallen op het onveranderlijke. Leer dat zien! Weet dat bij voorbaat!

Dat is de eerste tip die we meekrijgen als we onze gaven helder in ons bewustzijn willen houden.

Dan komt de tweede tip is (en die is natuurlijk zeer verwant):

“.. [en terwijl je] achter uiterlijke verschijnselen het licht van de waarheid ziet..”

Uiterlijke verschijnselen, daar heeft de Cursus het regelmatig over: de buitenkant van de dingen, de vormen die ons kunnen verontrusten. ‘Naargeestige verschijnselen’ staat er ergens in die les. Op het eerste oog lastige, misschien wel héél lastige dingen. Zie daarachter het licht van de waarheid. Zie het!

Kijk goed, wordt hier gezegd. Als je kiest om te vergeven, dan komt er liefde over je, en daardoor geluk, vrede, kracht, die gaven. Houd ze vast, je gaven, laat ze niet wegglippen door onnodig onder de indruk te zijn van veranderingen en uiterlijke verschijnselen. Houd je innerlijke kostbaarheden door de dag heen helder in je bewustzijn. Heb oog voor het onveranderlijke, het licht van de waarheid achter wat je ziet.

Wat een aansporing om rijk door het leven te gaan. Nieuwsgierig naar je gaven? Les 122!”