WAT IS EEN CURSUS IN WONDEREN?

Een cursus in wonderen (ECIW) is een spirituele leerweg. Hij heeft de vorm van een boek, maar is echt een cursus. Hij leert je iets: wonderen geven en ontvangen. Het wonder waar deze cursus over spreekt is een innerlijke omslag. We kijken óf vanuit het ego (dus beperkt en feitelijk angstig), óf vanuit onze ware aard, liefde. Telkens wanneer we onze ego-kijk loslaten en kiezen voor liefde, noemt de Cursus dat een wonder. Het wonder is dus een nieuwe kijk.

In de praktijk ervaren we dat krachtig. Angst, schuld- en conflictgevoelens lossen op, in plaats daarvan beleven we innerlijke vrede, inspiratie en vernieuwing in relaties. Een hoofdrol hierin speelt onze keus voor vergeving, in plaats van veroordeling. Vergeving noemt de Cursus de sleutel tot geluk en de weg naar God.

Een wonder brengt een staat van innerlijke kracht en zekerheid, lichtheid in het hart. De Cursus leert ons voor die ervaring te kiezen, midden in de praktijk van het dagelijks leven, en noemt dat de wonderstaat, ‘ofwel een staat van wonderbereidheid’. Het doel van de Cursus is elke blokkade weg te nemen voor de ervaring van liefde.

We kunnen leren het wonder in onszelf uit te nodigen. Dit leidt tot het besef dat liefde is wat je werkelijk bent. Deze realisatie blijkt het geluk dat we altijd zochten. Tegelijkertijd stimuleert onze ervaring van het wonder anderen om dezelfde beweging te maken. Zo breidt innerlijke vrede en geluk – het wonder – zich uit. ‘Door jouw stille inzicht’, stelt de Cursus. Zonder ‘prediking’!

De Cursus heeft de vorm van een boek in drie delen, plus een aanvulling, uitgegeven in één band, met

  1. een Tekstboek waarin je de theorie kunt bestuderen,
  2. een Werkboek met 365 lessen – een voor elke dag – die je kunt toepassen op alles wat je meemaakt, voor een wonderervaring,
  3. een Handboek met een reeks vragen en antwoorden (bv. ‘Kan God rechtstreeks worden bereikt?’ / ‘Wat is de dood?’ / ’Is reïncarnatie het geval?’), gevolgd door een uitleg van sleutelwoorden in het boek, zoals het ego en vergeving,
  4. Aanvullingen. Vanaf de 9e druk is de Cursus verrijkt met twee ‘Aanvullingen op Een cursus in wonderen’, getiteld Psychotherapie en Het lied van het gebed. Twee mooie, diepgaande beschouwingen.

Een prachtige samenvatting van wat Een cursus in wonderen inhoudt is op de eerste bladzijde van het Tekstboek puntig uitgedrukt:

     Niets werkelijks kan bedreigd worden.
     Niets onwerkelijks bestaat.

     Hierin ligt de vrede van God.

Meer lezen over de Cursus? Zie de inleidende brochureWat zegt Een cursus in wonderen over zichzelf?’

Koos Janson: Maak ruimte voor de waarheid! Interview met Patrick Kicken, maart 2019

Jij kiest zelf je emoties

Het schiet wél op

‘Je bént liefde en je hébt emoties’

Uit de lezing ‘Eerlijk omgaan met emoties’ – hoe leer ik stabiel te zijn?’
(CD 40)

Beluister het fragment
'1 lilliputter en 2 spottende mannen'

Het regent geluk is een bijzondere introductie op Een cursus in wonderen. De Cursus is een prachtige spiritueel meesterwerk, maar niet voor iedereen eenvoudig leesbaar. Lisa Portengen vond op een wonderlijke manier in Koos Janson de leraar waar ze naar zocht. Ze belden elkaar 100 dagen iedere dag. Lisa met een – vaak uit het leven gegrepen – vraag, Koos met een antwoord op basis van de Cursus. Hun wondermooie tweegesprekken zijn opgetekend in dit boek.

Beluister het fragment Boek bekijken