Hilversum – Jaargroep 2017 / 2018

Het licht is ín mij

 

‘Wees blij dat jou gezegd is waar het geluk woont,
en zoek niet langer elders.’

 

Waar woont het geluk, het ware licht?
Een cursus in wonderen is hier heel helder over: ín ons, precies dáár! In een verhelderende passage (T29.VII) klinkt meerdere malen: ‘Zoek niet buiten jezelf.’ Met de stellige toelichting: je zult het daar niet vinden.

Is er dan geen geluk ervaarbaar in de dingen om ons heen, prachtige natuur, schitterende kunst, inspirende ontmoetingen? Natuurlijk wel. De Cursus bedoelt dat je het ware licht niet hebt te zoeken buiten je. Alsof je incompleet zou zijn, behoeftig.

In plaats van uiterlijk zoeken: er is licht en liefde vanbinnen! Geluk kun je vinden diep in jezelf. Altijd, onder alle omstandigheden. In ons is goddelijk licht. We zijn vanbinnen compleet, heel, volmaakt. Zo zijn we geschapen.

Wat een contrast met hoe behoeftig we ons kunnen voelen! Lijkt gemis, verlies, tekort tóch werkelijk? Juist dan kunnen we contact maken met de diepte in onszelf. Daar is geluk – ‘the real thing’ – te vinden. De Cursus leert het ons.

Hier, diep in ons, is ons licht, onze kracht. We passeren ‘een zware wolk van waanzinnige gedachten’ – ónware gedachten, gefluisterd door het ego – rond tekortkomen. Nu horen we een ándere Stem, onze Innerlijke Leraar, die ervaring geeft van overvloed. We ontdekken: al wat we zochten, is ons allang gegeven.

‘Jij bent en zult eeuwig precies zo zijn zoals je werd geschapen. Licht en vreugde en vrede wonen in jou omdat God die daar heeft geplaatst.’

de jaargroep…
…als toewijding aan een focus: geluk, het ware licht,  vinden waar het is, ín ons. Ons leermateriaal: alles wat in ons leven speelt. Onze gids: Een cursus in wonderen.

 


 

Data

VANAF NOVEMBER 2017 de zaterdagmiddagen 18 nov en 16 dec 2017, en 20 jan, 24 feb, 24 mrt, 21 apr en 2 juni 2018, van 14.00 – 16.15 uur.

Kosten

Voor de serie € 171,50 p.p.; overleg over kosten is altijd mogelijk!

Info

Tel. +31 (0)30 695 03 28

Kennismaking

Nieuwe deelnemers kunnen een eerste bijeenkomst bijwonen als kennismaking, tegen eenmalige betaling van € 24,50. (overleg over kosten altijd mogelijk). Tussentijds instromen kan!

Inschrijving

Vindt plaats door overmaking van bovenstaand bedrag naar:
het banknummer G R O E P E N: IBAN: NL61 TRIO 078 49 24 686,
t.n.v. J. Janson te Zeist, o.v.v. ‘Hilversum 2017-2018’,
plus inzending van onderstaand formulier.
Wil je gespreid betalen, bel dan even voor informatie.

Locatie

St. Annagebouw
Emmastraat 5
1211 NE  Hilversum

Voor een ROUTEBESCHRIJVING NIEUWE LOCATIE klik hier

 

Inschrijfformulier

Ik schrijf mij/ons in voor de jaargroep Hilversum 2017-2018 met Koos Janson: ‘Het licht is ín mij’

Aanhef
DhrMevr

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoon

E-mailadres

Jaargroep

Aantal personen

à € 171,50 p.p.

Kennismaking

à € 24,50 p.p.

Ik maak vooraf € 171,50 / € 24,50 * / € over
op het banknummer G R O E P E N: IBAN: NL61 TRIO 078 49 24 686
t.n.v. J. Janson te Zeist o.v.v. 'Hilversum 2017-2018'.

* optie voor nieuwe deelnemers.

Eventuele vragen en/of opmerkingen

(Fotografie: Fred Manschot)